Retrospektivní dozimetrie - Odhad osobní dávky s využitím skla extrahovaného z mobilního telefonu