Průkaz přítomnosti genetického materiálu Escherichia coli (sérotypy produkující shigatoxiny) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real time PCR s „UPL sondou“