Odhad přípustné doby práce v OOP s využitím termofyziologického modelu pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB