Ochrana či dekontaminace povrchu pomocí snímatelného laku pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB