Měření koncentrace (objemové aktivity) radioaktivních aerosolových částic pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB