Měření a interpretace radioaktivní kontaminace v ráně pro účely dozimetrie a omezení vnitřního ozáření