Dekontaminace materiálového a technického vybavení specialistů po činnostech v prostoru kontaminovaném CBRN látkami pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB