Dekontaminace velkoplošných povrchů zamořených radioaktivními látkami pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB