Bezpečnostní návody a doporučení

Vydáno v roce 2021

Vydáno v roce 2020

Vydáno v roce 2019

Vydáno v roce 2018

Vydáno v roce 2017

Metodické pokyny a doporučení (modrá řada bez pruhu)

Vydáno v roce 2016

Vydáno v roce 2015

Vydáno v roce 2014

Vydáno v roce 2013

Vydáno v roce 2012

Vydáno v roce 2011

 Vydáno v roce 2010

Vydáno v roce 2009

Vydáno v roce 2008

Vydáno v roce 2007

Vydáno v roce 2006

Vydáno v roce 2005

Vydáno v roce 2004

Vydáno v roce 2003

Vydáno v roce 2002

Vydáno v roce 2001

Vydáno v roce 2000

Vydáno v roce 1999

Vydáno v roce 1998

Vydáno v roce 1995

 • Analýza požárního rizika jaderných elektráren s reaktory VVER NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
 • Zhodnocení realizace a efektivity komplexních opatření požární bezpečnosti JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
 • Hodnocení analýz požárního rizika pro JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010
 • Kontrola opatření požární ochrany a způsobilosti ke zdokonalování požáru v JE NAHRAZEN BN-JB-3.1/2010

Vydáno v roce 1994

 • Seznam titulů vydaných v ediční řadě "Bezpečnost jaderných zařízení" v letech 1975-1993
 • Tolerovatelnost rizika z jaderných elektráren
 • Principy bezpečnostního hodnocení jaderných elektráren
 • Získání a udržování kvalifikace pracovníků JE

 

Bezpečnostní návody (modrá řada se zeleným pruhem)

Vydáno v roce 2010

Vydáno v roce 2005

Vydáno v roce 2001

Vydáno v roce 1998

 • Stanovisko SÚJB k použitelnosti NTD A.S.I.-III-Z-5/96
  (BN 05.01)

Vydáno v roce 1995

Vydáno v roce 1994

 • Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - (BN 001)

 

Publikace Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (MAAE)

Safety Standards Series No.:

 • WS-G-1.1 Safety Assessment for Near Surface Disposal of Radioactive Waste (1999) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • WS-G-2.1 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors (1999) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • WS-G-2.4 Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities (1999) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • WS-G-2.5 Predisposal Management of Low and Intermediate Level Radioactive Waste (2003) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • WS-G-2.6 Predisposal Management of High Level Radioactive Waste (2003) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • WS-G-2.7 Management of Waste from the Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Research, Agriculture and Education (2005) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • NS-G-2.7 Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants (2002) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • TS-G-1.1 Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2002) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost
 • TS-G-1.2 Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material (2002) - Předmluva náměstka pro jadernou bezpečnost

 

Právní předpisy (modrá řada s červeným pruhem)

Vydáno v roce 1999

 • Vybrané právní předpisy z oblasti mírového využívání jaderné energie v ČR

Všechny publikace, metodické pokyny a bezpečnostní návody jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle SÚJB a ve všech regionálních centrech SÚJB (viz adresář RC v ČR).