Temelínská jednání na SÚJB

Vydáno dne: 6.11.2002


Ve čtvrtek 7.11. bude na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost zahájen seminář společné rakousko - české skupiny expertů k otázkám jaderné bezpečnosti elektrárny Temelín. Jde o další ze seminářů plánovaných na léta 2002 - 2004 v rámci dohod mezi vládami ČR a Rakouska uzavřenými v Melku a posléze završenými Protokolem mezi oběma vládami a představiteli Evropské komise v Bruselu. Tématem jednání budou dva v nedávné minulosti často diskutované problémy: prvním jsou rizika plynoucí ze souběžného vedení potrubí horké páry a chladicí vody, druhým pak kvalifikace bezpečnostních ventilů, tj. jejich způsobilost pracovat spolehlivě v prostředích s proměnlivým zastoupením frakcí páry a vody v potrubních systémech sekundárního okruhu. Z každé jednající strany se zúčastní okolo 20 expertů, SÚJB seznámí své partnery s výsledky svého posuzování a výběru optimální varianty zajištění jaderné bezpečnosti v obou zmíněných problémových oblastech. Z české strany bude předneseno celkem 16 odborných sdělení. Rakouská strana bude zastoupena experty z Federálního ministerstva zahraničních věcí, Spolkového kancléřství a z Ministerstva zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a životního prostředí, které doprovodí pověřenci vlád Horního i Dolního Rakouska a tým 14 specialistů z Rakouska i z Německa.

Ing.Pavel PITTERMANN

tiskový mluvčí