SÚJB vydal další povolení pro Temelín

Vydáno dne: 11.10.2004


V pondělí 11.října 2004 v odpoledních hodinách rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost o dalších povoleních pro jadernou elektrárnu Temelín. Jako orgán příslušný dle atomového zákona (č.18/1997 Sb.) povolil provoz obou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Současně stanovil podmínky, za nichž vydaná rozhodnutí platí a jejichž základním smyslem je:

  1. trvalé sledování a vyhodnocování bezpečnosti provozu jaderné elektrárny a její schopnosti zajistit veškeré funkce a činnosti v souladu s projektem a platnou legislativou,

  2. trvalé sledování a vyhodnocování provozních rizik pomocí matematických modelů a trvale aktualizace studie pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti metodami pravděpodobnostní spolehlivostní analýzy,

  3. aktualizovat nad rámec legislativy rozpracovaný projekt vnitřních předpisů a opatření k likvidaci mimořádných stavů včetně těžkých nadprojektových havárií a výrazně tak celkově zvýšit jadernou bezpečnost i rozšířením na oblasti, které platné zákony a respektovaná mezinárodní doporučení zatím nezahrnují a nepředpisují.

Vydáním těchto rozhodnutí končí období tzv. zkušebního provozu obou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Kolaudační řízení na celé elektrárně i nadále probíhá a teprve po jeho ukončení bude možno hovořit o plném komerčním provozu elektrárny.

Ing.Pavel PITTERMANN

tiskový mluvčí