SÚJB schválil kontejner Škoda 440/84

Vydáno dne: 24.8.1999

Státní úřad pro jadernou bezpečnost schválil obalový soubor ŠKODA 440/84 pro přepravy a skladování vyhořelého jaderného paliva.

Kontejner byl vyprojektován týmem odborníků ŠKODA JS s. r. o. Jedná se o první obalový soubor české provenience určený pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů VVER 440. Kapacita kontejneru činí 84 kazet vyhořelého jaderného paliva.

SÚJB zahájil proces typového schvalování kontejneru v březnu 1998. Posouzení bezpečnostní dokumentace a výsledků požadovaných zkoušek bylo provedeno experty SÚJB ve spolupráci s externími odborníky z technických vysokých škol. Výsledky prokázaly, že schválený obalový soubor typu B(U)F splňuje přísné podmínky dané atomovým zákonem a vyhláškou SÚJB č. 142/1997 Sb. Posuzování bezpečnostní dokumentace bylo ukončeno dne 18. srpna 1999 a na základě jeho kladných výsledků vydal SÚJB rozhodnutí o typovém schválení kontejneru.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí