SÚJB prověřil připravenost technického systému fyzické ochrany JE Dukovany na rok 2000

Vydáno dne: 20.09.1999

Pod kontrolou inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provedli pracovníci odboru ochrany Jaderné elektrárny Dukovany a dodavatele EBIS, spol. s r. o. ve dnech 17. až 18. září 1999 testování rekonstruovaného řídícího systému fyzické ochrany Jaderné elektrárny Dukovany pro přechod na rok 2000.

Testování bylo zahájeno kompletní prověrkou řídícího systému a komponent technického systému fyzické ochrany 17. září 1999 v 15:00 hodin, ve 22:00 hodin bylo nastaveno virtuální datum 31. prosinec 1999. Testování dále pokračovalo prověrkou řídícího systému při přechodu virtuálního data 31. prosinec 1999 k datu 1. leden 2000 a bylo ukončeno ve 3:00 hodiny s virtuálním datem 1. leden 2000, kdy funkce řídícího systému fyzické ochrany byla převedena zpět do reálného dne s datem 18. září 1999.

V průběhu testování byla opakovaně prováděna kompletní prověrka nového řídícího systému a komponent technického systému fyzické ochrany. Nový řídící systém si bez problémů poradil s kritickým přechodem do roku 2000 a prověrky funkčnosti technického systému fyzické ochrany jednoznačně prokázaly jeho plnou kompatibilitu s rokem 2000.

Před zahájením a po celou dobu testů byla v souladu s SÚJB schváleným způsobem přijata opatření k zajištění fyzické ochrany Jaderné elektrárny Dukovany příslušníky Policie České republiky a pracovníky bezpečnostní služby Group 4 Securitas, a. s., pro případ problémů s přechodem přes kritický datum.

Ing. Karel Böhm
náměstek pro JB