Seminář o Temelíně na SÚJB skončil

Vydáno dne: 8.11.2002


Podle plánu pro implementaci Dodatku I a II závěrů dohody z Bruselu k procesu Melk a v rámci dohody o bilaterální spolupráci mezi vládami Rakouska a České republiky se ve dnech 7.-8-listopadu 2002-11-08 uskutečnil seminář společné rakousko - české skupiny expertů k otázkám jaderné bezpečnosti elektrárny Temelín. Šlo o další ze seminářů jejichž uskutečnění je plánováno na léta 2002 - 2004 v rámci uzavřených dohod. Tématem jednání byly dva nedávno často diskutované problémy: prvním jsou rizika plynoucí ze souběžného vedení potrubí horké páry a chladicí vody, druhým pak kvalifikace bezpečnostních ventilů, tj. jejich způsobilost pracovat spolehlivě v prostředích s proměnlivým zastoupením frakcí páry a vody v potrubních systémech sekundárního okruhu. Z každé jednající strany se zúčastnilo 20 expertů.

SÚJB seznámil své partnery s výsledky variantního posuzování a výběru optimální varianty zajištění jaderné bezpečnosti v obou zmíněných problémových oblastech. Z české strany bylo předneseno celkem 16 odborných sdělení, k jejichž obsahu se rakouští experti vyslovovali v diskusi na základě materiálů, které v písemné formě obdrželi s dostatečným časovým předstihem.

Rakouská strana byla zastoupena reprezentanty Federálního ministerstva zahraničních věcí, Federálního kancléřství a Federálního ministerstva zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a životního prostředí, které doprovázeli pověřenci vlád Horního i Dolního Rakouska a tým 14 specialistů z Rakouska, z Německa a z Itálie. Českou stranu reprezentovali zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Jaderné elektrárny Temelín a expertní tým z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

Ing.Pavel PITTERMANN

tiskový mluvčí