Rok 2000 nás nepřekvapí

Vydáno dne: 4.10.1999

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se intenzivně zabývá problematikou počítačového přechodu na rok 2000, který je z hlediska informačních technologií rizikový.

V loňském roce proto specialisté SÚJB zahájili aktivity, jejichž cílem je vlastní zajištění úspěšného zvládnutí počítačového roku 2000. Proběhla analýza vlivu příchodu nového tisíciletí na jednotlivá zařízení SÚJB a na chod úřadu jako celku. Byla identifikována zařízení, která by mohla být z daného hlediska ohrožena a vytvořil se plán na konkrétní řešení jednotlivých problémů.

V červenci letošního roku proběhlo testování všech součástí informačního systému SÚJB. Bylo zjištěno, že devadesát procent všech zařízení je nyní plně kompatibilních s rokem 2000. Zbylých deset procent buď nepatří mezi zařízení strategického významu, nebo jsou v současné době zajišťována konkrétní opatření. Konečné úpravy systémů a zařízení budou provedeny do listopadu. Poté bude moci SÚJB vyloučit veškeré negativní dopady přechodu do roku 2000 na své fungování.

V souvislosti s vlastní činností dozoru nad jadernou bezpečností SÚJB provedl v únoru inspekce u držitelů povolení. Speciálně na provozované Jaderné elektrárně Dukovany a budované Jaderné elektrárně Temelín. V souvislosti se zajišťováním jaderné bezpečnosti se provozovatel, společnost ČEZ, věnuje řešení problematiky Y2K od roku 1997. Připravenost zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti bylo SÚJB dokladováno na konci třetího čtvrtletí letošního roku. Ve stejném termínu je zpracován a předložen plán nouzových opatření, pro případ výskytu neočekávaných a nepředvídatelných situací. Během října bude provedena další inspekce zaměřená na problematiku roku 2000, která provede hodnocení plánu nouzových opatření. V současné době nebyly inspekcí SÚJB identifikovány žádné problémy ve vztahu k zajištění jaderné bezpečnosti.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí