Novou předsedkyní SÚJB byla jmenována Dana Drábová

Vydáno dne: 29.10.1999

Ve středu 27. září jmenovala vláda na svém zasedání novou předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) paní Ing. Danu Drábovou. Vláda tak rozhodla na základě výběrového řízení a závěrečného doporučení výběrové komise, která vybírala ze čtyř kandidátů. Nově jmenovaná předsedkyně se své nové funkce ujme 1. listopadu 1999.

Funkce předsedy SÚJB se uvolnila 30. června 1999 poté, co dosavadní předseda Ing. Ján Štuller požádal o své odvolání. S účinností od 1. července vláda pověřila řízením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost náměstka pro jadernou bezpečnost pana Ing. Karla Böhma.

Ing. Dana Drábová (ročník 1961) je absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, na téže fakultě ukončí postgraduální doktorandské studium v oboru jaderná fyzika. Zaměstnána byla v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu, od roku 1992 zastávala funkci zástupce vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě ČR. Poté rok pracovala jako ředitelka odboru havarijní připravenosti SÚJB a od roku 1996 vykonávala funkci ředitelky Státního ústavu radiační ochrany.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí