Německá strana obdrží informace o bezpečnosti JE Temelín

Vydáno dne: 16.09.1999

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) prověří společně s německými jadernými specialisty celkem sedm bezpečnostně významných oblastí Jaderné elektrárny Temelín, které by z hlediska západních expertů mohly být potenciálním zdrojem problémů při budoucím provozu zdroje. První dvě oblasti, digitální řídící a bezpečnostní systém Westinghouse a ochranou obálku reaktoru, začnou řešit v průběhu letošního října.

Postupné přezkoumání vybraných oblastí se zaměří rovněž na tlakovou nádobu reaktoru, souběh vysokoenergetických potrubí v takzvané etažérce, vnější bezpečnostní vlivy, aktivní zónu reaktoru a prasknutí trubky v parogenerátoru. Všechny prověřované oblasti vyplývají z požadavků německé strany. Bezpečnostní prověrka vyplývá z dlouhodobé spolupráce při výměně informací o jaderných zdrojích a bude probíhat jako nadstavba normálního licenčního procesu vedeného SÚJB. Německo přitom jako jediné ze sousedních zemí pravidelně takové informace od české strany požaduje.

SÚJB se nebrání rozšíření této spolupráce i o další země, v současnosti je ale Německo v této oblasti dominantním partnerem. Konkrétní požadavky na poskytnutí informací o tuzemských jaderných zdrojích dosud SÚJB neobdržel ani od Rakouska, které se v politické rovině mezinárodních prověrek v těchto zařízení energicky domáhá v rámci své protijaderné politiky od letošního jara.

Ing. Karel Böhm
náměstek pro JB