Konzumací hub obdržíte méně než desetitisícinu dávky průměrného ozáření ročního

Vydáno dne: 21.10.1999

V tisku se v posledních dnech objevily informace, že Vrchní finační ředitelství v německém Norimberku zakázalo dovoz hub z České republiky a Polska z důvodu jejich zvýšené radioaktivity. Rádi bychom poskytli informace o úrovni radioaktivity hub z českých lesů.

Radiační monitorovací síť ČR sleduje obsah umělých radionuklidů ve všech druzích důležitých poživatin. V současné době je vzhledem k nízkým hmotnostním nebo objemovým aktivitám měřitelné pouze Cesium 137. Mimo hlavních poživatin, jako je maso, mléko, obilí, zelenina a ovoce, se sledují též lesní plody, zvěřina a také houby. Tyto druhy poživatin totiž obsahují vyšší aktivity Cesia 137 a bývají proto předmětem zájmu veřejnosti. Obvykle se měří obsah 137Cs v asi 30 vzorcích hub z celého území republiky.

Za rok 1998 byla průměrná aktivita 137Cs v houbách 50 Bq/kg (becquerelů na kilogram) a průměrná spotřeba hub u nás na jednoho obyvatele za rok se odhaduje na 0,2 kg. Z toho lze určit, že dávka odpovídající průměrné spotřebě a průměrné aktivitě je asi 1 µSv (mikrosievert). Roční průměrné ozáření ze všech zdrojů (včetně přírodních - zejména z radonu a z lékařských vyšetření) je přitom asi 3,5 mSv (milisievertů), příspěvek z požití hub se proto rovná méně než desetitisícině této dávky. To lze pokládat za nevýznamné a nevyžadující žádná omezení.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí