Česká republika se připojila k zesílení dohledu nad nešířením jaderných zbraní

Vydáno dne: 29.9.1999

Dne 28.9.1999, během 43. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), podepsal vedoucí delegace ČR Ing. Karel Böhm, který je pověřený řízením SÚJB, Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republiku a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatnění záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Dodatkový protokol, který bude ratifikován prezidentem republiky, zásadním způsobem posiluje Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Rozšiřuje pravomoci MAAE z kontroly jaderných materiálů na kontrolu všech činností souvisejících s využíváním jaderné energie. Umožňuje MAAE včas odhalit případné aktivity státu, které směřují k nemírovému využívání jaderných materiálů a jaderné energie.

“Tímto krokem Česká republika opět vyjádřila svoji podporu mezinárodnímu společenství, které usiluje o nešíření a úplný zákaz jaderných zbraní” zhodnotil význam Dodatkového protokolu Ing. Karel Böhm, pověřený řízením SÚJB

Ing. Karel Böhm
náměstek pro JB