Bezpečnostní standard jaderných elektráren v ČR je vyhovující

Vydáno dne: 1.10.1999

V poslední době je v některých zemích EU diskutována otázka stanovení nejvyššího bezpečnostního standardu jaderných elektráren. Tento standard je především míněn jako požadavek na jadernou bezpečnost elektráren projektovaných pro příští tisíciletí, nikoliv na elektrárny ve výstavbě či dokonce provozované.V tomto smyslu by se mu ČR jistě podrobila, pokud by byl schválen jako standard Evropské unie.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v současné době disponuje dostatkem podkladů, a svědčí o tom i zprávy předkládané SÚJB (viz usnesení vlády č.29/99) a schvalované vládou ČR, aby mohl úroveň jaderné bezpečnosti na všech jím dozorovaných jaderných zařízeních ČR prohlásit za vyhovující a odpovídající současným mezinárodním doporučením MAAE, OECD NEA i lokálnímu zákonodárství většiny vyspělých členů EU.

Potvrzují to i výsledky řady autorizovaných mezinárodních misí na jaderných zařízeních ČR, např. závěry Temelín Design Review Mission, kde se konstatuje že „…projekt reaktoru VVER-1000, který má být realizován v Temelíně, je spíše podobný moderním tlakovodním reaktorům uváděným v současnosti do provozu v jiných zemích“. Současně je konstatováno, že mise nezjistila žádná větší sporné body v bezpečnosti či problémy v projektu jaderné elektrárny Temelín. Podobně v průběhu dosavadních jednání o přijetí ČR do EU bylo konstatováno, že současný stav jaderné bezpečnosti provozu jaderné elektrárny v Dukovanech i očekávaná úroveň zajištění této bezpečnosti na elektrárně v Temelíně odpovídají požadavkům aplikovaným na uchazeče o členství v EU.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí