Ostatní zprávy

I. Tiskové zprávy SÚJB

II. Zprávy pro vládu ČR o hodnocení JE Temelín

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín za:

III. Zprávy pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE)

IV. Zprávy Atomic Questions Group (AQG)

V. Zprávy Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA)

VI. Zpráva GRS pro Spolkové ministerstvo životního prostředí (BMU, Německo)

VII. Zprávy MAAE z IRRT Misí do ČR