Subjekty s povolením
k provozování uznaného skladu:
 


Právní subjekt Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
ISOTREND s.r.o.
Radiová 1
102 00 Praha 10
45275475 Nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to způsobem provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje na pracovišti společnosti Isotrend spol. s r.o., které je pracovištěm III. kategorie, kterým je zdroj ionizujícího záření:
    a) určený pro průmyslové a lékařské aplikace,
    b) ze záchytů a nálezů opuštěných zdrojů, u kterých je předem znám dávkový příkon a aktivita,
SÚJB/RCAB/21456/2018 neomezeně
Loma Systems s.r.o.
U Lomy 1069,
334 41 Dobřany
26368218 Nakládání se zdroji ionizujícího záření, a to v rozsahu a způsobem zahrnujícím provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje SÚJB/OEHO/24943/2017 neomezeně
UJP Praha a.s.
Nad Kamínkou 1345,
156 10 Praha
60193247 Nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje na pracovišti III. kategorie, uznaný sklad. Povoleným způsobem, tj. provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje, bude nakládáno se zdroji ionizujícího záření:
    a) určenými zejména pro průmyslové a lékařské aplikace s maximální aktivitou ekvivalentní 2 000 TBq 60Co (v ozařovací hlavici každého ozařovače je maximální vložená aktivita ekvivalentní 560 TBq 60Co),
    b) se kterými má UJP PRAHA a.s. povoleno nakládání dle atomového zákona,
    c) ze záchytů a nálezů, opuštěných zdrojů, u kterých je předem znám dávkový příkon, stanoven radionuklid a aktivita, tak že maximální aktivita bude odpovídat ekvivalentu 2 000 TBq 60Co.
SÚJB/OEHO/23402/2017 neomezeně
VF, a.s.
Náměstí Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 Nakládání se zdrojem ionizujícího záření a to způsobem provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje na pracovišti III. kategorie SÚJB/RCBM/21867/2018
neomezeně
ZAM-SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14,
702 00 Ostrava
60775866 Nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje na pracovišti III. kategorie, uznaný sklad. Povoleným způsobem, tj. provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje, bude nakládáno se zdroji ionizujícího záření:
    a) určenými zejména pro průmyslové aplikace s maximální aktivitou ekvivalentní 250 GBq 60Co,
    b) se kterými má ZAM-SERVIS s.r.o. povoleno nakládání dle atomového zákona,
    c) ze záchytů a nálezů, u kterých je předem znám dávkový příkon, stanoven radionuklid a aktivita, tak že maximální aktivita bude odpovídat ekvivalentu 250 GBq 60Co.
SÚJB/RCOV/9424/2018 neomezeně