Subjekty s povolením
k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radioterapii
 


RTG - Radioterapeutický rentgen
SIM - 2D rentgenový simulátor
CTSIM - CT simulátor
IB - Kontaktní intraoperativní radioterapie IntraBeam
LU - Lineární urychlovač konstrukce C rameno
TT - TomoTherapy System
CK - CyberKnife
PT - Protonový ozařovač
URZ - Uzavřené radionuklidové zdroje
BRT - Zařízení s URZ používané v brachyterapii
RNOZ - Zařízení s URZ používané v teleterapii
LGK - Leksellův gama nůž
RDG - Přídavné rentgenové zařízení diagnostické jako součást terapeutického zařízení


Právní subjekt Činnost RTG SIM CTSIM IB LU TT CK PT URZ BRT RNOZ LGK RDG Č.j. rozhodnutí o povolení Upřesnění zdroje Platnost
Agmeco LT s.r.o.
Turkova 828
149 00 Praha 4, Chodov
27100022 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/4084/2008 změněné SÚJB/OEHO/13055/2008 kompaktní mimotělové ozařovače krve s URZ 30.06.2020
AMEDIS spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 14
48586366

přejímací zkoušky,
zkoušky dlouhodobé stability

        X         X     X SÚJB/OEHO/718/2011 lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii a automatické afterloadingy s URZ používané v brachyterapii 31.12.2026
AMEDIS spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 14
48586366

přejímací zkoušky
zkoušky dlouhodobé stability

X X                     X SÚJB/OEHO/2711/2011 rentgenové radioterapeutické simulátory, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii, výrobce Varian Medical Systems a rentgenové ozařovače používané v radioterapii, výrobce Wolf – Medizintechnik 31.12.2026
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha
48586366 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/21163/2016 ozařovače transfuzních přípravků výrobce Best Theratronics, Ltd., Kanada 31.12.2026
CANBERRA PACKARD, s.r.o.
Šultysova 37
169 00 Praha 6
44850867

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

            X             SÚJB/OEHO/11240/2010 robotizovaný systém CyberKnife (6 MV), výrobce AccuRay, Francie 31.12.2026
Elekta Services s.r.o.
Pražákova 1000/60
61900 Brno
29280095 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability         X         X   X X SÚJB/OEHO/10240/2013

lineární urychlovače pro radioterapii, včetně doplňkových zobrazovacích systémů, výrobce ELEKTA

zařízení pro stereotaktické ozařování lézí firmy ELEKTA - Leksellův gama nůž s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co o celkové aktivitě maximálně 240TBq

automatická afterloadingová zařízení (High Dose Rate a Pulsed Dose Rate) firmy Nucletron AN ELEKTA COMPANY s uzavřenými radionuklidovými zářiči 192Ir o maximální celkové aktivitě 5,55TBq a 125I o maximální aktivitě 38,59GBq

31.12.2026
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
00843989 zk. dlouhodobé stability         X           X     33785/2007 - lineární terapeutické urychlovače
- radionuklidové terapeutické ozařovače s URZ 137Cs a 60Co
31.12.2026
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
00064203 zkoušky dlouhodobé stability         X                 SÚJB/OEHO/5836/2017 lineární urychlovače instalované na Onkologické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 31.12.2026
ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávka 19
334 02 Přeštice
46849891

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability

                  X       SÚJB/OEHO/21860/2010 brachyterapeutické ozařovače flexitron Isodose Control s URZ (max. počet 2 ks 192 Ir)  31.12.2026
Ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávky 19
334 01 Přeštice
46849891 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                   X       SÚJB/OEHO/17540/2016 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stanbility na brachyterapeutických ozařovačích obsahujících uzavřené radionuklidové zářiče 192Ir a 136Cs 31.12.2026
Ing. Jiří Dvořák
Bezručova 656
431 11 Jirkov
75852306 zk. dlouhodobé stability X X     X           X     32926/2007 - lineární terapeutické urychlovače bez kV zobrazovacích systémů
- radionuklidových teleterapeutických ozařovačů s URZ (bez zkoušek URZ)
- rtg simulátorů (bez radiačních parametrů)
- terapeutických rtg ozařovačů
31.12.2026
Ing. Jiří Mach
Nám. E. Beneše 5
340 12 Švihov
61149756 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability         X           X     28470/2007 radionuklidové ozařovače a lineární urychlovače 31.12.2026
Ing. Karel Mudra
62574451 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/28632/2012 mimotělové ozařovače krve obsahující radionuklidové zářiče 31.12.2026
Ing. Lenka Janečková
Červeného 608
460 06 Liberec
86756109 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/RCAB/5558/2008

- terapeutické rtg ozařovače
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (jen ZDS; bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)

31.12.2026
Ing. Linda Kašaová, Ph.D.
03273776 zkoušky dlouhodobé stability X                         SÚJB/OEHO/26693/2014 radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
Ing. Paluska Petr
Na Cihlenách 230
551 01 Jaroměř
75222931

zkoušky dlouhodobé stability

        X               X SÚJB/OEHO/3148/2011 lineární urychlovače Varian Medical systems, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii (na pracovištích FN Hradec Králové) 31.12.2026
Ing. Vít Richter
Údolní 263
468 41 Tanvald
(nyní: Údolní 358
468 61 Desná)
72758562 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/RCAB/5575/2008

- terapeutické rtg ozařovače
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (jen ZDS; bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)

31.12.2026
Ing. Vít Richter
Údolní 263
468 41 Tanvald
(nyní: Údolní 358
468 61 Desná)
72758562 přejímací zkoušky   X                       SÚJB/RCAB/13694/2009 radioterapeutické rtg simulátory 31.12.2026
INSTITUT ONKOLOGIE A REHABILITACE NA PLEŠI s.r.o.
26204 Nová Ves pod PLeší 110
27207064 zkoušky dlouhodobé stability   X                 X     SÚJB/OEHO/10339/2013

radioterapeutické rentgenové simulátory "TERASIX", bez ověřování rtg zobrazovacích systémů v radioterapii, výrobce UJP Praha a.s.

radionuklidové ozařovače s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co "TERAGAM", výrobce UJP Praha a.s.

31.12.2026
Masarykův onkologický ústav
Žlutý Kopec 543/7
656 53 Brno-střed
00209805

zkoušky dlouhodobé stability

X X     X               X SÚJB/OEHO/2479/2011

- lineární urychlovače (používaných pro 3D konformní radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou IMRT, stereotaktickou radioterapii SRT a radiochirurgii SRS, celotělové ozařování elektrony TSEI, celotělové ozařování fotony TBI), včetně přídavných rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii (IMRT, OBI, Portálový detektor „PortalVision“, kV a MV zobrazovací systém), výrobce Varian Medical Systems,
- radioterapeutické rentgenové simulátorÿ Varian Acuity iX, včetně přídavného rentgenového zobrazovacího zařízení kV detektoru a zobrazovacích modalit (planární 2D skiagrafické snímky, planární 2D skiaskopické zobrazení, planární 2D pulzní skiaskopické zobrazení a automatické řízení expozice ABC), výrobce Varian Medical Systems,
- rentgenové ozařovače, výrobce Gulmay Medical Limited
(na pracovištích MOÚ)

31.12.2026
MEDORO s.r.o.
Hraniční 10
530 03 Pardubice
26002612 zkoušky dlouhodobé stability         X           X     SÚJB/OEHO/17180/2016 zkoušky dlouhodobé stability na lineárních urychlovačích, včetně zobrazovacích systémů a na radionuklidových ozařovačích Cesioterax 3N 31.12.2026
MEDORO, s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 Staré Hradiště
26002612 zk. dlouhodobé stability                     X     50700/2006 radionuklidové ozařovače s uzavřeným zářičem 60Co 31.12.2026
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
00179540 zk. dlouhodobé stability X                   X     SÚJB/OEHO/3548/2016

- radioterapeutické ozařovače obsahující URZ 60Co

- radioterapeutické rentgenové ozařovače 

(instalované v Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)

31.12.2026
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
00090638 zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/OEHO/6000/2016 radioterapeutické rentgenové simulátory a radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
NEMOCNICE NA HOMOLCE
Roentgenova 2
150 00 Praha 5
00023884 zkoušky přejímací a zk. dlouhodobé stability,                       X   SÚJB/OEHO/26741/2015  Leksellův gama nůž (instalovany v Nemocnici Na Homolce) 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/23235/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, tzv. fixed beam (horizontální svazek) instalovaný v Proton Therapy Center Czech s.r.o. 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenová 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/31516/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, systém přenosu svazku (beam line) a ozařovan typu fixed beam (horizontální svazek) a ozařoven typu gantry 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability     X                     SÚJB/OEHO/13131/2014 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability na CT simulátorech, bez rentgenových zobrazovacích částí využívaných v radioterapii 31.12.2026
REC Ltd. s.r.o.
Jubilejní 34
370 10 České Budějovice

Email: info(zavináč)recltd.cz
48244601 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                         X SÚJB/OEHO/3065/2017

skiagrafická a skiaskopická rentgenová zařízení používaná v radiodiagnostice a intervenční radiologii,

skiagraficko- skiaskopická rentgenová zařízení vybavená funkcí DSA používaná v radiodiagnostice a intervenční radiologii,

zařízení výpočetní tomografie používaná v radiodiagnostice,

přídavná renttgenová zařízení jako součásti terapeutického zařízení (CBCT diagnostické zobrazovací systémy XVI jako součásti lineárních urychlovačů ELEKTA, CBCT diagnostické zobrazovací systémy OBI jako součásti lineárních urychlovačů VARIAN)

neomezeně
RNDr. Ivo Přidal, CSc.
1. Máje 388
783 86 Dlouhá Loučka
66911958 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability   X     X         X X     SÚJB/RCAB/2260/2008

přejímací zk.
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co do aktivity 500 TBq (bez zkoušky URZ)

zk. dlouhodobé stability
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co a 137Cs (bez zkoušky URZ)
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)
- brachyterapeutické HDR ozařovače s URZ 192Ir (bez zkoušky URZ) na pracovišti FN Olomouc

31.12.2026
Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha
28487150 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability           X               SÚJB/OEHO/25957/2014 TomoTherapy system, urychlovač částic určený pro radioterapii (6MV) 31.12.2026
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
00064190 zkoušky dlouhodobé stability         X               X SÚJB/OEHO/22955/2012

lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích sysrémů v radioterapii, výrobce Siemens, instalovaných na pracovištích Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 00 Praha4.

31.12.2026
Transkontakt-Medical, s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
45797803

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability

        X               X SÚJB/OEHO/17307/2010 lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii výrobce ELEKTA AB, Švédsko, resp. ELEKTA LIMITED, Velká Británie 31.12.2026
UJP PRAHA a.s.
Na Kamínkou 1345
156 10 Praha 4
60193247

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

        X           X     SÚJB/OEHO/8234/2017

- radionuklidové ozařovače s URZ 60Co

- lineární urychlovače

používané v radioterapii 

31.12.2026
VF, a.s.
náměstí Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

- ověřování vlastností se schválených typem
- provádění přejímacích zkoušek
- provádění zkoušek dlouhodobé stability

                X         SÚJB/OEHO/24180/2009 URZ pro Leksellův gama nůž, typově schávlených a klasifikovaných jako významné zdroje ionizujícího záření 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 ověřování vlastností se schváleným typem a vystavování osvědčení; přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability                 X         SÚJB/OEHO/16250/2010 uzavřené radionuklidové zářiče 31.12.2026
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U nemocnice 2
128 00 Praha 2
00064165 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability X   X               X     34033/2007

- teleterapeutické ozařovače a hlavice s URZ (jen ZDS); (bez zkoušek URZ)
- terapeutické rtg přístroje s energiemi 10-320 kVp
-simulačního CT bez rtg části (jen ZDS na pracovišti Onkologické kliniky VFN)

31.12.2026