Subjekty s povolením
k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radioterapii
 


RTG - Radioterapeutický rentgen
SIM - 2D rentgenový simulátor
CTSIM - CT simulátor
IB - Kontaktní intraoperativní radioterapie IntraBeam
LU - Lineární urychlovač konstrukce C rameno
TT - TomoTherapy System
CK - CyberKnife
PT - Protonový ozařovač
URZ - Uzavřené radionuklidové zdroje
BRT - Zařízení s URZ používané v brachyterapii
RNOZ - Zařízení s URZ používané v teleterapii
LGK - Leksellův gama nůž
RDG - Přídavné rentgenové zařízení diagnostické jako součást terapeutického zařízení


Právní subjekt Činnost RTG SIM CTSIM IB LU TT CK PT URZ BRT RNOZ LGK RDG Č.j. rozhodnutí o povolení Upřesnění zdroje Platnost
Agmeco LT s.r.o.
Turkova 828
149 00 Praha 4, Chodov
27100022 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/4084/2008 změněné SÚJB/OEHO/13055/2008 kompaktní mimotělové ozařovače krve s URZ 30.06.2020
AMEDIS spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 14
48586366

přejímací zkoušky,
zkoušky dlouhodobé stability

        X         X     X SÚJB/OEHO/718/2011 lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii a automatické afterloadingy s URZ používané v brachyterapii 31.12.2026
AMEDIS spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 14
48586366

přejímací zkoušky
zkoušky dlouhodobé stability

X X                     X SÚJB/OEHO/2711/2011 rentgenové radioterapeutické simulátory, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii, výrobce Varian Medical Systems a rentgenové ozařovače používané v radioterapii, výrobce Wolf – Medizintechnik 31.12.2026
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha
48586366 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/21163/2016 ozařovače transfuzních přípravků výrobce Best Theratronics, Ltd., Kanada 31.12.2026
CANBERRA PACKARD, s.r.o.
Šultysova 37
169 00 Praha 6
44850867

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

            X             SÚJB/OEHO/11240/2010 robotizovaný systém CyberKnife (6 MV), výrobce AccuRay, Francie 31.12.2026
Elekta Services s.r.o.
Pražákova 1000/60
61900 Brno
29280095 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability         X         X   X X SÚJB/OEHO/10240/2013

lineární urychlovače pro radioterapii, včetně doplňkových zobrazovacích systémů, výrobce ELEKTA

zařízení pro stereotaktické ozařování lézí firmy ELEKTA - Leksellův gama nůž s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co o celkové aktivitě maximálně 240TBq

automatická afterloadingová zařízení (High Dose Rate a Pulsed Dose Rate) firmy Nucletron AN ELEKTA COMPANY s uzavřenými radionuklidovými zářiči 192Ir o maximální celkové aktivitě 5,55TBq a 125I o maximální aktivitě 38,59GBq

31.12.2026
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
00843989 zk. dlouhodobé stability         X           X     33785/2007 - lineární terapeutické urychlovače
- radionuklidové terapeutické ozařovače s URZ 137Cs a 60Co
31.12.2026
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
00064203 zkoušky dlouhodobé stability         X                 SÚJB/OEHO/5836/2017 lineární urychlovače instalované na Onkologické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 31.12.2026
ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávka 19
334 02 Přeštice
46849891

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability

                  X       SÚJB/OEHO/21860/2010 brachyterapeutické ozařovače flexitron Isodose Control s URZ (max. počet 2 ks 192 Ir)  31.12.2026
Ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávky 19
334 01 Přeštice
46849891

přejímací zkoušky a

zkoušky dlouhodobé stability

                  X       SÚJB/OEHO/17540/2016 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stanbility na brachyterapeutických ozařovačích obsahujících uzavřené radionuklidové zářiče 192Ir a 136Cs 31.12.2026
Ing. Jiří Dvořák
Bezručova 656
431 11 Jirkov
75852306 zkoušky dlouhodobé stability X       X                 SÚJB/OLO/5832/2018

- radioterapeutický rentgen (střední energie 100 - 300 kV)

- lineární urychlovač konstrukce C rameno, výrobce Elekta, s fotonovými svazky (bez FFF svazků) a elektronovými svazky bez přídavného rentgenového zařízení (pouze mechanické, optické a bezpečnostní prvky)

neomezeně
Ing. Jiří Mach
Nám. E. Beneše 5
340 12 Švihov
61149756 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability         X           X     28470/2007 radionuklidové ozařovače a lineární urychlovače 31.12.2026
Ing. Karel Mudra
62574451 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                           SÚJB/OEHO/28632/2012 mimotělové ozařovače krve obsahující radionuklidové zářiče 31.12.2026
Ing. Lenka Janečková
Červeného 608
460 06 Liberec
86756109 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/RCAB/5558/2008

- terapeutické rtg ozařovače
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (jen ZDS; bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)

31.12.2026
Ing. Linda Kašaová, Ph.D.
03273776 zkoušky dlouhodobé stability X                         SÚJB/OEHO/26693/2014 radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
Ing. Paluska Petr
Na Cihlenách 230
551 01 Jaroměř
75222931

zkoušky dlouhodobé stability

        X               X SÚJB/OEHO/3148/2011 lineární urychlovače Varian Medical systems, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii (na pracovištích FN Hradec Králové) 31.12.2026
Ing. Vít Richter
Údolní 263
468 41 Tanvald
(nyní: Údolní 358
468 61 Desná)
72758562 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/RCAB/5575/2008

- terapeutické rtg ozařovače
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (jen ZDS; bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)

31.12.2026
Ing. Vít Richter
Údolní 263
468 41 Tanvald
(nyní: Údolní 358
468 61 Desná)
72758562 přejímací zkoušky   X                       SÚJB/RCAB/13694/2009 radioterapeutické rtg simulátory 31.12.2026
INSTITUT ONKOLOGIE A REHABILITACE NA PLEŠI s.r.o.
26204 Nová Ves pod PLeší 110
27207064 zkoušky dlouhodobé stability   X                 X     SÚJB/OEHO/10339/2013

radioterapeutické rentgenové simulátory "TERASIX", bez ověřování rtg zobrazovacích systémů v radioterapii, výrobce UJP Praha a.s.

radionuklidové ozařovače s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co "TERAGAM", výrobce UJP Praha a.s.

31.12.2026
Masarykův onkologický ústav
Žlutý Kopec 543/7
656 53 Brno-střed
00209805

zkoušky dlouhodobé stability

X X     X               X SÚJB/OEHO/2479/2011

- lineární urychlovače (používaných pro 3D konformní radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou IMRT, stereotaktickou radioterapii SRT a radiochirurgii SRS, celotělové ozařování elektrony TSEI, celotělové ozařování fotony TBI), včetně přídavných rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii (IMRT, OBI, Portálový detektor „PortalVision“, kV a MV zobrazovací systém), výrobce Varian Medical Systems,
- radioterapeutické rentgenové simulátorÿ Varian Acuity iX, včetně přídavného rentgenového zobrazovacího zařízení kV detektoru a zobrazovacích modalit (planární 2D skiagrafické snímky, planární 2D skiaskopické zobrazení, planární 2D pulzní skiaskopické zobrazení a automatické řízení expozice ABC), výrobce Varian Medical Systems,
- rentgenové ozařovače, výrobce Gulmay Medical Limited
(na pracovištích MOÚ)

31.12.2026
MEDORO s.r.o.
Hraniční 10
530 03 Pardubice
26002612 zkoušky dlouhodobé stability X       X           X   X SÚJB/OLO/11752/2019

- radioterapeutický rentgen,

- lineární urychlovač konstrukce C rameno s fotonovými svazky (včetně FFF svazků) a elektronovými svazky,

- přídavné rentgenové zařízení jako součást terapeutického zařízení,

- zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem používané v teleterapii

neomezeně
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
00179540 zk. dlouhodobé stability X                   X     SÚJB/OEHO/3548/2016

- radioterapeutické ozařovače obsahující URZ 60Co

- radioterapeutické rentgenové ozařovače 

(instalované v Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)

31.12.2026
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
00090638 zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/OEHO/6000/2016 radioterapeutické rentgenové simulátory a radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
NEMOCNICE NA HOMOLCE
Roentgenova 2
150 00 Praha 5
00023884 zkoušky přejímací a zk. dlouhodobé stability,                       X   SÚJB/OEHO/26741/2015  Leksellův gama nůž (instalovany v Nemocnici Na Homolce) 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/23235/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, tzv. fixed beam (horizontální svazek) instalovaný v Proton Therapy Center Czech s.r.o. 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenová 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/31516/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, systém přenosu svazku (beam line) a ozařovan typu fixed beam (horizontální svazek) a ozařoven typu gantry 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability     X                     SÚJB/OEHO/13131/2014 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability na CT simulátorech, bez rentgenových zobrazovacích částí využívaných v radioterapii 31.12.2026
REC Ltd. s.r.o.
Jubilejní 34
370 10 České Budějovice
Email: info(zavináč)recltd.cz
48244601 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                         X SÚJB/OEHO/3065/2017 přídavné renttgenové zařízení jako součást terapeutického zařízení neomezeně
RNDr. Ivo Přidal, CSc.
1. Máje 388
783 86 Dlouhá Loučka
66911958 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability   X     X         X X     SÚJB/RCAB/2260/2008

přejímací zk.
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co do aktivity 500 TBq (bez zkoušky URZ)

zk. dlouhodobé stability
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co a 137Cs (bez zkoušky URZ)
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)
- brachyterapeutické HDR ozařovače s URZ 192Ir (bez zkoušky URZ) na pracovišti FN Olomouc

31.12.2026
Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha
28487150 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability           X               SÚJB/OEHO/25957/2014 TomoTherapy system, urychlovač částic určený pro radioterapii (6MV) 31.12.2026
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
00064190 zkoušky dlouhodobé stability         X               X SÚJB/OEHO/22955/2012

lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích sysrémů v radioterapii, výrobce Siemens, instalovaných na pracovištích Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 00 Praha4.

31.12.2026
Transkontakt-Medical, s.r.o.
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5
45797803

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability

        X               X SÚJB/OEHO/17307/2010 lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii výrobce ELEKTA AB, Švédsko, resp. ELEKTA LIMITED, Velká Británie 31.12.2026
UJP PRAHA a.s.
Na Kamínkou 1345
156 10 Praha 4
60193247

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

        X           X     SÚJB/OEHO/8234/2017

- radionuklidové ozařovače s URZ 60Co

- lineární urychlovače

používané v radioterapii 

31.12.2026
VF, a.s.
náměstí Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

- ověřování vlastností se schválených typem
- provádění přejímacích zkoušek
- provádění zkoušek dlouhodobé stability

                X         SÚJB/OEHO/24180/2009 URZ pro Leksellův gama nůž, typově schávlených a klasifikovaných jako významné zdroje ionizujícího záření 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 ověřování vlastností se schváleným typem a vystavování osvědčení; přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability                 X         SÚJB/OEHO/16250/2010 uzavřené radionuklidové zářiče 31.12.2026
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U nemocnice 2
128 00 Praha 2
00064165 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability X   X               X     34033/2007

- teleterapeutické ozařovače a hlavice s URZ (jen ZDS); (bez zkoušek URZ)
- terapeutické rtg přístroje s energiemi 10-320 kVp
-simulačního CT bez rtg části (jen ZDS na pracovišti Onkologické kliniky VFN)

31.12.2026