Subjekty s povolením
k hodnocení vlastností ostatních zdrojů ionizujícího záření
 


T - Technické rentgenové zařízení
U - Urychlovač částic
URZ - uzavřený radionuklidový zdroj, kromě uzavřeného radionuklidového zdroje určeného pro defektoskopii a karotáž nebo průmyslovou ozařovnu
URZ-DK - uzavřených radionuklidových zdrojů určené pro defektoskopii a karotáž
URZ-OZ - uzavřených radionuklidových zdrojů určené pro práci v průmyslové ozařovně
Z - zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, kromě zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem určeného pro defektoskopii a karotáž nebo průmyslovou ozařovnu
Z-DK - zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem určené pro defektoskopii a karotáž
Z-OZ - zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem určené pro práci v průmyslové ozařovně


Právní subjekt Činnost T U URZ URZ-DK URZ-OZ Z Z-DK Z-OZ Č.j. rozhodnutí o povolení Upřesnění zdroje Platnost
BFI Praha, s.r.o.
Záběhlická 1916/20
106 00 Praha 10
61508420

- ověřování vlastností ZIZ se schváleným typem, vystavování prohlášení o shodě a vystavování osvědčení URZ
- provádění přejímacích zkoušek
- provádění zkoušek dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/481/2010

typově schválené radimetrické soupravy Troxler obsahující URZ 137Cs a 241Am

31.12.2026
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1905/4
166 36 Praha 4
68407700

zkoušky dlouhodobé stability

                SUJB/OEHO/17344/2008 URZ, konstruované jako zdroje fotonového záření a klasifikované jako jednoduché a významné zdroje záření  31.12.2026
Český metrologický institut
Okružní 772/31
638 00 Brno 10
00177016

zkoušky k typ. schválení, ovfěřování vlastností se schval. typem - vystavování osvědčení, přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/27256/2008

URZ do aktivity ekvivalentní 3,7 TBq 60Co

31.12.2026
ENELEX s.r.o.
U Stadionu 427
533 12 Chvaletice
15051862 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 22560/2007 radiační gamapopeloměry řady GE s URZ 137Cs a 241Am a další průmyslová měřidla a indikátory obsahující URZ o aktivitách do 12 GBq klasif. jako jednoduché zdroje ion. záření 31.12.2026
EURORAD, spol. s r.o.
Hamerská 321/5
198 00 Praha 14
45792143

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability,
ověřování shody - vydávání osvědčení

                SÚJB/OEHO/28270/2010 URZ v limitech A1 a A2 stanovených vyhl. č. 317/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vybraných zařičů převyšujících tyto limity do aktivity: 0,1 TBq 252 Cf, 20 TBq 192 Ir, 10 TBq 75 Se, 2,5 TBq 60 Co 31.12.2026
Ing. Jiří Mach
Nám. E. Beneše 5
340 12 Švihov
61149756 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability                 28470/2007 radionuklidové ozařovače a lineární urychlovače 31.12.2026
Isotrend spol. s r.o.
Radiová 1122/1
102 27 Praha 15
Email: isotrend@isotrend.cz
45275475

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/4193/2013

neaktivní části gama defektoskopických zařízení

31.12.2026
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069
334 41 Dobřany
26368218 hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření                 SÚJB/OEHO/22636/2012 hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření - uzavřenými radionuklidovými zářiči a zařízeními obsahující tyto zdroje, klasifikované nejvýše jako významné, pro průmyslové použití s obsahem radionuklidů 192Ir do maximální aktivity 17TBq, 75Se do maximální aktivity5,55TBq, 60Co do maximální aktivity 8,14TBq a 137Cs do maximální aktivity 463GBq 31.12.2026
M.G.P. s.r.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586 ověřování shody - vydávání osvědčení, přejímací zkoušky                 50987/2006 URZ do aktivity ekvivalentní 5,6 TBq 192Ir 31.12.2026
M.G.P. s.r.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586

zkoušky dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/9034/2011 gama defektoskopická zařízení 31.12.2026
Qualitest s.r.o.
Motoristů 77
530 06 Pardubice
47472448 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 18974/2007 Gamadefektoskopické přístroje:

- Gammamat TI pro URZ 192Ir do 1,2 TBq,
- Gammamat TI-F pro URZ 192Ir do 3,7 TBq,
- Gammamat TI-FF pro URZ 192Ir do 7,4 TBq,
- Gammamat M6 (mlok) pro URZ 192Ir do 0,95 TBq,
- Gammamat M18 (mlok) pro URZ 192Ir do 3,7 TBq,
- Gammamat TK 30 pro URZ 60Co do 1,2 TBq,
- Gammamat SE pro URZ 75Se do 3,0 TBq,
- Ovládací zařízení "komandogerät" pro URZ 137Cs do 18,5 GBq.

31.12.2026
Servis Musil, s.r.o.
Freyova 78,
P.O. Box 7
190 05 Praha 9
25699911 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 21136/2007 průmyslová rentgenová zařízení určená pro defektoskopii 31.12.2026
Servis Musil, s.r.o.
Freyova 78,
P.O. Box 7
190 05 Praha 9
25699911 ověřování shody - vydávání osvědčení URZ                 49751/2006 URZ 63Ni o aktivitě do 600 MBq pro detektory IMS. 31.12.2026
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
86652052

zkoušky dlouhodobé stability

                SÚJB/OZ/2028/2011 URZ 31.12.2026
UJP PRAHA a.s.
Na Kamínkou 1345
156 10 Praha 4
60193247

přejímací zkoušky,
zkoušky dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/354/2011 gama defektoskopická zařízení s URZ 31.12.2026
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
č.p. 130
250 68 Husinec - Řež
46356088

zk. dlouhodobé stability

                SÚJB/OEHO/29598/2010 URZ do aktivity ekvivalentní 740 TBq 60 Co 31.12.2026
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
250 68 Řež
46356088 zk. dlouhodobé stability                 55892/2006 cyklotron IBA Cyclone 18/9 (PET Centrum, Nemocnice na Homolce) 31.12.2026
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
250 68 Řež
46356088 zk. dlouhodobé stability                 19778/2007 ozařovač PANOZA s URZ 60Co (umístěný v objektu 221), ROZA a PRAZDROJ s URZ 60Co (umístěný v objektu 250 - ozařovna Velký kobalt), Malý kobalt s URZ 60Co (umístěný v objektu 261), urychlovač el. LINAC 4-1200 (umístěný v objektu 250) - včetně URZ v uvedených ozařovačích 31.12.2026
VF, a.s.
Svitavská 588,
679 21 Černá Hora
25532219 zk. dlouhodobé stability         X     X SÚJB/OEHO/4468/2017 ozařovač typu J-6000 a URZ 60Co v něm umístěné (pracoviště Bioster, a.s.) 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50,
679 21 Černá Hora
25532219 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 41950/2006 průmyslové urychlovače elektronů 31.12.2026
VF, a.s.
náměstí Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 SÚJB/OEHO/5309/2009 technická rentgenová zařízení klasifikovaná jako jednoduché ZIZ 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 ověřování vlastností se schváleným typem a vystavování osvědčení; přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability                 SÚJB/OEHO/16250/2010 uzavřené radionuklidové zářiče 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 zkoušky dlouhodobé stability                 SÚJB/OEHO/16248/2010 radiometrické sondy TROXLER obsahující URZ 137Cs a 241Am/Be 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 SÚJB/OEHO/2197/2011                 SÚJB/OEHO/2197/2011

ozařovačů s uzavřenými radionuklidovými zářiči těchto typů:
1) MOS 100,
2) OG-8,
3) IRR-1,
4) OG-L,
5) IG-13 a
6) IG-01.

 

 

31.12.2026
VÚHŽ a.s.
739 51 Dobrá čp. 240
27768953 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 39254/2006 průmyslová zařízení s URZ klasifikovaná jako jednoduché ZIZ (bez URZ) 31.12.2026
ZAM-SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14
702 00 Ostrava-Přívoz
60775866

zkoušky dlouhodobé stability

 

                SÚJB/OEHO/2631/2014 uzavřených radionuklidových zářičů (URZ), které jsou součástí pracovních krytů používaných v zařízeních pro měření a regulaci provozních veličin při průmyslových aplikacíc-60Co do aktivity 40GBq, 137Cs do aktivity 200GBq, 241Am do aktivity 200GBq, 85Kr do aktivity 40GBq, 90Sr do aktivity 40GBq, 226Ra do aktivity 40GBq a 241Am-Be do aktivity 40GBq 31.12.2026
ZAM-SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14
702 00 Ostrava-Přívoz
60775866 přejímací zkoušky, zk. dlouhodobé stability                 SÚJB/OEHO/1756/2009 změněné č.j.SÚJB/OEHO/1601/2010 průmyslových zařízení s URZ klasifikovaných jako jednoduché ZIZ (bez URZ) 31.12.2026