Subjekty s povolením
k dovozu, distribuci, vývozu a výrobě zdrojů ionizujícího záření:
 


Činnost:
  Im - dovoz
  Ex - vývoz
  D - distribuce
  V - výroba
Zdroje:
  G - Generátory (rtg zařízení pro lékařské ozáření)
  T - Technická rtg zařízení
  O - Otevřené zdroje ionizujícího záření
  U - Uzavřené radionuklidové zářiče
  Z - Zařízení s URZ
  I - Ionizační hlásiče požáru


Subjekt IČ / Datum narození Im Ex D V Upřesnění zdroje G T O U Z I Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
accela s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha
27060896 X   X  

technické RTG zařízení

(X-RAD Series, Precision X-Ray; Xtreme II, Bruker; Albira, Bruker)

X           SÚJB/OEHO/18485/2016 31.12.2026
ACESO PRAHA, s.r.o.
K červenému vrchu 240/7
16000 PRAHA 6
48025551     X   Hybridní zobrazovací systémy SPECT/CT nebo PET/CT  (výrobce GE Medical Systems) určené pro lékařské ozáření,  které jsou klasifikovány jako významné  zdroje ionizujícího záření. X           SÚJB/OZ/11853/2008 31.12.2026
ADVANTIS MEDICAL s.r.o.
Juárezová 17
Praha 6
24774880 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - diagnostických retgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/16423/2013 31.12.2026
Agfa HeathCare CZECH s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
27877001 X X X   diagnostická rengenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní a veterinární medicíně klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření             SÚJB/RCAB/18764/2010 31.12.2026
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha
48586366 X X X   ozařovače transfuzních přípravků výrobce Best Theratronics, Ltd., Kanada         X   SÚJB/OEHO/21163/2016 31.12.2026
AMTECH, spol. s r.o.
Banskobystrická 141
621 00 Brno
47905085 X X X   rentgenová zařízení k defektoskopii materiálů a kontrole desek plošných spojů používaných v elektrotechnickém průmyslu, klasifikované jako drobné zdroje záření X           SÚJB/OEHO/16472/2010 31.12.2026
ARTEMIS, společnost s ručením omezeným
Horská 3
128 00 Praha 2
41188217 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - rentgenová zařízení s napětím 35 kV se zásuvnými bloky s různým materiálem anody rentgenky (Cu, Mo, Fe a W) určených pro výuku na školách, která jsou klasifikována jako drobné zdroje ionizujícího záření, výrobce rentgenových zařízení je firma Phywe System GmbH & Co. KG, Gottingen, NSR X           SÚJB/OEHO/19075/2012 31.12.2026
ARTEMIS, společnost s ručením omezeným
Horská 3
128 00 Praha 2
41188217 X   X  

školní pomůcky (demonstrační zářiče) obsahující: URZ 241Am do aktivity max. 370 kBq, 90Sr do aktivity max. 74 kBq, a 226Ra do aktivity max 60 kBq a radioaktivní látky, kterými jsou rdionuklidové zářiče 241Am do aktivity max. 3,7 kBq, 22Na do aktivity max. 74 kBq, 60Co do aktivity max. 74 kBq a 226Ra do aktivity max 60 kBq

      X     SÚJB/OEHO/13716/2011 31.12.2026
ASYS IJD spol. s r.o.
Heverova 249
280 02 Kolín
43090524 X X X   diagnostická rengenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní a veterinární medicíně klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/9420/2010 31.12.2026
AUDIOSCAN spol. s r.o.
Oldřichova 107/50
128 00 Praha 2
40615421 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - diagnostických rentgenových zařízení k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření             SÚJB/RCAB/4390/2012 31.12.2026
AURA Medical s.r.o.
K Verneráku 4
148 00 Praha 4
65412559 X X X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaná jako drobné, jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/12111/2011 31.12.2026
B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha
48586285 X   X  

dovoz a distribuce

lineárních urychlovačů pro radioterapii, včetně doplňkových rentgenových zobrazovacích systémů, výrobce ELEKTA AB, Stockholm, Švédské království, klasifikované jako významné zdroje ionizujícího záření, používané k lékařskému ozáření v humánní medicíně

X           SÚJB/OEHO/7039/2015 31.12.2026
BANK.SYS s.r.o.
Nad Vavrouškou 15
181 00 Praha
25609076 X X X   diagnostická rengenová zařízení používaná k lékařskému ozáření X           SÚJB/OEHO29270/2010 31.12.2026
BAS Rudice spol. s r.o.
Rudice 194
679 06 Jedovnice
16343875 X   X   rentgenové spektrometry klasifikované jako drobné zdroje ionizujícího záření používané k průmyslovým, výzkumným, soudním, znaleckým, věděckým příp. dalším technickým účelům   X         SÚJB/RCBM/15415/2009 31.12.2026
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Radiová 1122/1
101 27 Praha 10
28233492 X   X   - imunoanalitické soupravy s oteřeným radionuklidovým zářičem 125I
- URZ 137Cs o max. aktivitě 1,1 MBq, který je součástí analytického přístroje BC Liquid Scintilation Counter
    X       SÚJB/OZ/3519/2010 31.12.2026
BELdental s.r.o.
Mojmírovců 799/45
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
28570219 X X X   dovoz, vývoz a distribuce generátorů záření - zubních rentgenových zařízení, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, používané v humánní medicíně X           SÚJB/RCOV/19272/2011 31.12.2026
BENZ - HMB CZECH a.s.
Pivovarská 601
411 08 Štětí
49101579 X X X   Měřící hlavy (součásti měřidel pro měření nekonečných pásů)obsahující v krytu URZ 90Sr, 85Kr , 147Pm a 241Am, klasifikované jako jednoduché zdroje ionizujícího záření.             SÚJB/OEHO/9958/2010 změněné rozhodnutím č.j. SÚJB/OEHO/5808/2011 31.12.2026
BFI Praha, s.r.o.
Záběhlická 1916/20
106 00 Praha 10
61508420 X X X   typově schválené radiometrické soupravy Troxler obsahující URZ 137CS a 241Am             SÚJB/OEHO/481/2010 31.12.2026
BioTech a.s.
Thymiánová 619/14
101 00 Praha 10
25664018 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- rentgenových zařízení klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření používaných pro kontrolu biologických materiálů

  X         SÚJB/RCAB/27436/2011 31.12.2026
BioTech a.s.
Thymiánová 619/14
101 00 Praha 10
25664018 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- zobrazovacích rentgenových systémů klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/10394/2012 31.12.2026
Bruker s. r. o.
Zdráhalova 1753/10
613 00 Brno - Černá Pole
28297211 X   X  

dovoz a distribuce

- rentgenových spektrometrů používaných pro fluorescenční analýzu chemického složení materiálů, klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

rentgenových difraktometrů určených pro fázovou a strukturní analýzu vzorků, klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/OEHO/8902/2012 31.12.2026
CANBERRA - RACKARD, s.r.o.
Šultysova 37
169 00 Praha 6
44850867 X   X  

urychlovače částic - cyklotron TR 19 výrobce Advanced Cyclotron systems Inc. (Kanada) určené pro výrobu PET radiofarmak 

X           SÚJB/OZ/24412/2010 31.12.2026
CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Šultysova 37
169 00 Praha 6
44850867 X X X  

Dovoz, vývoz a distribuce:
- zařízení obsahující radionuklidové zářiče klasifikované jako drobné a jednoduché zdroje ionizujícího záření,
- uzavřené radionuklidové zářiče klasifikované nejvýše jako drobné zdroje ionizujícího záření,
- otevřené radionuklidové zářiče klasifikované  jako drobné a jednoduché zdroje ionizujícího záření,
specifikované v příloze tohoto rozhodnutí (pro kalibrační a servisní účely)

Dovoz a distribuce:
Významné zdroje ionizujícího záření:
- rentgenové ozařovače Gulmay a Pantak používané v radioterapii
- robotizované lineární urychlovače pro radioterapii - systémy CyberKnife
- diagnostická rentgenová zařízení specifikovaná v příloze tohoto rozhodnutí
Jednoduché zdroje ionizujícího záření:
 - technická rentgenová zařízení specifikovaná v příloze tohoto rozhodnutí

X   X X     SÚJB/OEHO/4219/2008 30.06.2028
Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
4935661 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- rentgenových zařízení používaných pro kontrolu výrobků, klasifikované jako drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/RCAB/25885/2013 31.12.2026
Carl Zeiss, s.r.o.
Radlická 14/3201
150 00, Praha 5
49356691 X   X   rentgenové ozařovače používané v radioterapii klasifikované jako významné zdroje ionizujícího záření X           24099/2007 31.12.2026
Comfes, spol. s .r.o.
Tučkova 18
602 00 Brno
60724846 X X X  

ZIZ používaná k lékařskému ozáření, a to generátory záření, které nejsou významnými zdroji

X           28456/2008 11.12.2028
Component Service a. s.
U Cukrovaru 495/6
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
28660145 X   X  

dovoz a distribuce

 - radiodiagnostických zařízení určených pro lékařské ozáření a veteriánární medicínum které jsou klasifikované nejvýše jako významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCUL/22800/2011 31.12.2026
CZ dent s. r. o.
U Výstaviště 1429
370 05 České Budějovice
28132262 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření ve stomatologii klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/OEHO/25795/2011 31.12.2026
Český metrologický institut
Okružní 772/31
638 00 Brno
00177016 X X X X radionuklidové zářiče     X       SÚJB/OZ/14499/2010 31.12.2026
DENT UNIT, s.r.o.
Obvodní 23
503 32, Hradec Králové
45538263     X   rentgenové zařízení používaných k lékařskému ozáření ve stomatologii X           31097/2007 31.12.2026
DENTALEX spol. s r.o.
Kladská 1092/1A
500 03 Hradec Králové
49286269 X X X   dovoz, vývoz a distribuce generátorů záření - zubních rentgenových zařízení, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, používaných v humánní medicíně X           SÚJB/RCHK/25905/2011 31.12.2026
Dentamed (ČR) spol s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3
25083163 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických zubních rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/16225/2011 31.12.2026
DiaSorin Czech s.r.o.
K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
28497481 X       imunoanalitické soupravy obsahující otevřený radinuklidový zářič 125I, které jsou klasifikovány nejvýše jako drobné zdroje ionizujícího záření     X       SÚJB/OZ/19982/2009 31.12.2026
DJK Europe GmbH, organizační složka
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13
28477367 X   X  

dovoz a distribuce

 - průmyslových rentgenů určených ke kontrole kvality provedení zapájení a jiných defektoskopických zkoušek na výrobcích, které mohou obsahovat defekty ve strukturách materiálů, klasifikované jako drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/OEHO/10872/2013 31.12.2026
DRG, spol. sr.o.
Šumavská 525/33
612 54 Brno
44012489 X X X   Dovoz, vývoz a distribuce
radioimunoanalytických souprav, které obsahují radionuklid 125I o aktivitě do 10 MBq
    X       23113/2007 31.12.2026
e/mti s.r.o.
Okružní 828/25
638 00 Brno
49433890 X X X  

zdroje ionizujícího záření používané k lékařskému ozáření  a to generátory záření, které nejsou nevýznamnými zdroji

X           34058/2007 05.02.2028
Eckert & Ziegler Cesio, s.r.o.
Radiová 1122/1
102 27 Praha 10
45274584       X uzavřené radionuklidové zářiče       X     SÚJB/OZ/11832/2010 31.12.2026
ECM ECO MONITORING spol. s r. o.
Dobrá 20
739 51 Dobrá
48588563 X X X   dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - neutralizátoru obsahujícího uzavřený radionuklidový zářič 85Kr o maximální aktivitě 740 MBq         X   SÚJB/OZ/18162/2011 31.12.2026
EDOMED, a.s.
U Vinohradské nemocnice 2075/3
130 00 Praha 3
63673169 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - nevýznamných uzavřených radionuklidových záříčů 153Gd dodávaných v sadách o 6 kusech o celkové aktivitě 22.2 MBq, které jsou používány při kalibracích detekčních zobrazovacích systémů na pracovištích nukleární medicíny       X     SÚJB/OEHO/2788/2012 31.12.2026
EDOMED, a.s.
U Vinohradské nemocnice 3
130 00 Praha 3
63673169 X X X   dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - zařízení používaných k lékařskému ozáření při brachyterapii, klasifikovaných jako významné zdroje ionizujícího záření         X   SÚJB/RCAB/7021/2009 31.12.2026
Elekta Services s.r.o.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno
29280095 X X X  

- lineární urychlovače pro radioterapii, včetně doplňkových rentgenových zobrazovacích systémů a rentgenové simulátory pro radioterapii výrobce ELEKTA AB, Stockholm, Švédské království, klasifikované jako významné zdroje ionizujícího záření

- zařízení pro stereotaktické ozařování lézí firmy ELEKTA – Leksellův gama nůž (dále jen „LGK“) s uzavřenými radionuklidovými zářiči (dále jen URZ) 60Co o celkové aktivitě maximálně 240TBq, který je klasifikován jako významný zdroj ionizujícího záření a URZ 60Co o celkové aktivitě maximálně 240TBq používaných ve výše uvedeném LGK, které jsou vysokoaktivními zdroji

X     X X   SÚJB/OEHO/11735/2011 31.12.2026
Elekta Services s.r.o.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno
29280095 X X X  

A) dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření:

- automatických afterloadingových zařízení (Hight Dose Rate a Pulsed Dose Rate) firmy Nucletron AN ELEKTA COMPANY s uzavřenými radionuklidovými zářiči (dále jen URZ) 192Ir o maximální aktivitě 38.59GBq, který je klasifikován jako významný zdroj ionizujícího záření

- URZ 192Ir o maximální aktivitě 5,55TBq používaných ve vyše uvedených afterloadingových zařízeních

- URZ 125I o maximální aktivitě 38,59GBq používaných ve výše uvedených automatických afterloadingových zařízení

B)  vývoz zdrojů ionizujícího záření pouze po jejich výměně či demontáži zpět jejich výrobci

 

- automatických afterloadingových zařízení (Hight Dose Rate a Pulsed Dose Rate) firmy Nucletron AN ELEKTA COMPANY s uzavřenými radionuklidovými zářiči (dále jen URZ) 192Ir o maximální aktivitě 38.59GBq, který je klasifikován jako významný zdroj ionizujícího záření

- URZ 192Ir o maximální aktivitě 5,55TBq používaných ve vyše uvedených afterloadingových zařízeních

- URZ 125I o maximální aktivitě 38,59GBq používaných ve výše uvedených automatických afterloadingových zařízení

 

      X X   SÚJB/OEHO/7564/2012 31.12.2026
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Botanická 823/33
602 00 Brno
26258412 X   X   přístroje LUMINA XR klasifikované jako drobné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/OEHO/21052/2010 31.12.2026
ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o.
Kladenská 1879/3
160 00, Praha 6
48113336 X X X   rentgenové zařízení pro kontrolu desek plošných spojů používaných v elektrotechnickém průmyslu klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření   X         29327/2007 31.12.2022
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha
25708368 X X X   dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření, a to průmyslových indikačních měřidel, resp. jejich měřících hlav (ochranných kontejnerů) typu FQG60, FQG61 a FQG62, výrobce firma Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, SRN, které v krytu zdroje obsahují uzavřené radionuklidové zářiče 60Co o maximální aktivitě 3,7GBq nebo 137Cs o maximální aktivitě 74GBq (dále jen URZ) a jsou v kompletu s těmito URZ kalsifikovány jako jednoduché zdroje ionizujícího záření         X   SÚJB/OEHO/21950/2011 31.12.2026
ENELEX spol. s r.o.
U Stadionu 427
533 12 Chvaletice
15051862   X X X

Výroba, distribuce, vývoz
typově schválené radiační gamapopeloměry řady GE s URZ 137Cs a 241Am o aktivitách do 12 GBq

 

 

        X   22560/2007 31.12.2026
ENVItech Bohemia s. r. o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
47119209 X   X  

dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření

- analyzátorů polétavého prachu, které obsahují uzavřený radionuklidový zářič 14C o maximální aktivitě 4MBq a které jsou klasifikovány jako nevýznamné zdroje ionizujícího záření

-  uzavřených radionuklidových zářičů 14C ve tvaru mince o průměru 22mm s podlimitní aktivitou do 4MBq potřebných pro výměnu ve výše uvedených analyzátorech polétavého prachu a klasifikovaných jako nevýznamné zdroje ionizujícího záření

      X X   SÚJB/OEHO/12165/2012 31.12.2026
Enyvet s.r.o.
Návsí 455
739 92 Návsí
01509471 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- veterinárních rentgenových zařízení, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, používaných ve veterinární medicíně

X           SÚJB/RCOV/22307/2013 31.12.2026
EURORAD, spol. s r.o.
Hamerská 321/5
198 00 Praha 14
45792143 X X X  

URZ v limitech A1 a A2 stanovených vyhl. č. 317/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vybraných zařičů převyšujících tyto limity do aktivity: 0,1 TBq 252 Cf, 20 TBq 192 Ir, 10 TBq 75 Se, 2,5 TBq 60 Co a otevřené radionuklidové zářiče do aktivity pro pracoviště II. kategorie  

    X X     SÚJB/OEHO/28270/2010 31.12.2026
Eurostandard CZ spol.s r.o.,
Radiová 1
102 27 Praha 10
61503991 X X X   Dovoz, vývoz a distribuce
otevřené radionuklidové zářiče o maximální aktivitě jednoho balení vlimitech A1 resp. A2 stanovených vyhláškou č. 317/2002 Sb.
    X X     SÚJB/OEHO/31613/2012 31.12.2026
EveryDent, s.r.o.
Pod Vsí 319
149 00 Praha 4
24151939 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických zubních rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/5232/2012 31.12.2026
EXRAY s.r.o.
Karlovarská 89
271 01 Nové Strašecí
01647580 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako drobné a jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/15076/2013 31.12.2026
Factory Arms Olomouc, spol. s r.o.
Na Šibeníku 154/3
779 00 Olomouc
4839487 X       světelné zdroje obsahující plynný 3H do aktivity 10 GB/ks       X     SÚJB/OEHO/9011/2010 31.12.2026
FEI Czech republic s.r.o.
Podnikatelská 6
612 00 Brno
46971629   X X X

výroba, vývoz a distribuce

 - Transmisních elektronových mikroskopů (TEM) s urychlovacím napětím nad 30kv (až do 300kV) klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

- Rastrovacích elektronových mikroskopů (SEM) a to i se skříženým iontovým svazkem (SEM/SDB) do 30kV klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/OEHO/15801/2012 31.12.2026
Fencl Dent s.r.o.
Lidická tř. 1019/183
370 07 České Budějovice
28087968 X   X   stomatologická CT zařízení, intraorátní a panoramatická rentgenová zařízení určená pro lékařské ozáření X           SÚJB/RCĆB/27427/2009 14.12.2025
FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
J.Krušinky čp. 16004
501 04 Hradec Králové
62024078 X X X X - diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření (skiagrafie a skiaskopie) klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření
- technická rentgenová zařízení určená pro defektoskopii materiálu klasifikovaná jako jednoduché  zdroje ionizujícího záření
X X         SÚJB/OEHO/24780/2009 31.12.2026
FOMA MEDICAL spol. s r.o.
Jana Krušinky 1604
500 02 Hradec Králové
02464454 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskémuozáření (skiaskopie a skiagrafie) klasifikovanými jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření

- diagnostických rentgenových zařízení používaných k vyšetřování ve veterinární medicíně klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

- technických trentgenových zařízení určených pro defektoskopii klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X X         SÚJB/RCHK/649/2014 31.12.2026
FORDENTAL a.s.
Staňkova 103/18
602 00 Brno
29306540 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření, a to diagnostických rentgenových zařízenípoužívaných k lékařskému ozáření ve stomatologii, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCBM/21538/2012 31.12.2026
FUJIFILM CZ, s.r.o.
U nákladového nádraží 2/1949
130 00 Praha 3
14888807 X   X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření klasifikovaná jako významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/OZ/22719/2009 31.12.2026
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka
U Nákladového nádraží 1949/2
130 00 Praha 3
24660736 X   X  

dovoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako nejvýše významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/2888/2014 31.12.2026
Galdent CZ s.r.o.
K Vápence 448
415 03 Teplice-Řetenice
28741536 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- zubních rentgenových zařízení určených pro lékařské ozáření, která jsou klasifikována nejvýše jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCUL/15930/2012 31.12.2026
Gaudent - Sanitaria, s.r.o.
V Hůrkách 2145/1
158 00 Praha 5
48041823 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikované jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/20695/2008 31.12.2026
GE Medical Systems česká republika, s.r.o.
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4
63991306 X X X   systémy pro přístroje nukleární medicíny obsahující URZ nebo rtg zářiče využívané pro korekci zeslabení záření v těle pacienta             SÚJB/RCAB/18557/2010 31.12.2026
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4
63991306 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - systémů pro přístroje nukleární medicíny obsahující uzavřené radionuklidové zářiče

- rentgenové zářiče využívané pro korekci zeslabení záření v těle pacienta

- diagnostických rentgenových zařízení určených pro lékařské ozáření

X       X   SÚJB/OEHO/18557/2010 31.12.2026
GUTTA Czechia s.r.o.
Dopraváků 749/3
184 00 Dolní Chabry
27880451 X X X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/22489/2009 31.12.2026
HDSecurity, s.r.o.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
17337569 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- rentgenových zařízení pro kontrolu zavazedel, nákladů a zásilek, které jsou klasifikovány jako drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/OEHO/22408/2013 31.12.2026
HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o.
Mlýnská 44
602 00 Brno
46977830 X X X   zdroje ionizujícího záření, používané k lékařskému ozáření, a to generátory záření, které nejsou nevýznamnými zdroji X           SÚJB/RCBM/9180/2008 15.04.2028
HIST Medical, s.r.o.
Antala Staška 1353/42
140 00 Praha 4 - krč
28164679 X X X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaná významné zdroje ionizujícího záření a diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření ve veterinární medicíně klasifikovaná jednoduché  zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/22388/2009 31.12.2026
HPST, s.r.o.
Písnická 372/20
142 00 Praha
25791079 X   X   Dovoz a distribuce
drobné zdroje ionizujícího záření – detektorů elektronového záchytu (ECD/?ECD) obsahující uzavřený radionuklidová zářič 63-Ni smaximální aktivitou 560 MBq
        X   21664/2007 31.12.2026
Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
26977851 X   X  

dovoz a distribuce

 - rentgenových zařízení diagnostických zubních, klasifikovanýchjako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCBM/5563/2013 31.12.2026
HUKOS s.r.o.
Místecká 329/258
720 02 Ostrava - Hrabová
25860488 X   X   rentgenfluorescenční (XRF) spektrometry, které obsahují rentgenový zářičklasifikovaný jako droný zdroj ionizujícího záření, používané k analýze chemického složení slitin kovů, a podle typů kalibrací i analýze hornin, půd, drahých kovů a jejich slitin, platsů, hraček atd.   X         SÚJB/OEHO/557/2011 31.12.2026
CHIRONAX ESTRAL spol. s r.o.
Klausova 1441/28
155 00 Praha 5
44848315 X X X  

- diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní a veterinární medicíně klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření

- terapeutická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v radioterapii klasifikovaná jako významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/27863/2009 31.12.2026
Chromservis s. r. o.
Jakobiho 327
109 00 Praha 10
25086227 X   X  

dovoz a distrubuce zdrojů ionizujícího záření, a to drobných zdrojů ionizujícího záření:

- detektory elektronového záchytu (ECD) obsahující uzavřené radionuklidové zářiče 63Ni do maximální aktivity 560 MBq, které jsou součástí měřící hlavice zařízení pro plynovou chromatografii,

- detektory chemických bojových a toxických průmyslových látek obsahující uzavřené radionuklidové zářiče 241Am do maximální aktivity 100 MBq

        X   SÚJB/OEHO/27599/2011 31.12.2026
I & C Energo a.s.
Pražská 684/49
674 01 třebíč
49433431 X X X X

Výroba, distribuce a vývoz: typově schválených boroměrů s neutronovými zdroji - URZ 241 Am/Be nebo 239 Pu/Be klasifikovaných jako jednoduché ZIZ

Dovoz: výše uvedených URZ do boroměrů

      X X   SÚJB/OEHO/26321/2010 31.12.2026
ICAS CS a.s.
Vyšehradská 8, č.p. 2005
128 00 Praha 2
40766381   X X X Ionizační hlásiče požáru obsahující uzavřený radionuklidový zářič 241 Am o aktivitě 3 kBq/kus           X SÚJB/OEHO/5696/2010 31.12.2026
IMEDA spol. s r.o.
Hálkova 473
500 02 Hradec Králové
X X X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření (kromě kostních denzitometrů a CT) a k vyšetřením ve veterinární medicíně klasifikovaná jako jednoduché zdroje ionizujícího záření (stacionární a mobilní) X           SÚJB/OEHO/12085/2011 31.12.2026
INFOTECH CZ spol. s r.o.
S.K.Neumanna 1257/14
500 12 Hradec Králové
42192251 X X X   diagnostická rentgenová zařízení klasifikovaná jako jednoduché a významné ZIZ a používaná k lékařskému ozáření v humánní a veterinární medicíně X           SÚJB/RCHK/27506/2010 31.12.2026
Ing. Jiří Běl
Kudeříkové 1022
721 00 Ostrava
12472468 X X X   dovoz, vývoz a distribuce generátorů záření - zubních rentgenových zařízeních, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, používaných v humánní medicíně X           SÚJB/RCOV/19241/2011 31.12.2026
ION BEAM APPLICATIONS SA, organizační složka
Bělehradská 317/18
140 00 Praha 4
24673021 X   X   urychlovače částic určené k terapii protony Proteus 235 Proton Therapy System             SÚJB/OZ/5865/2011 31.12.2026
ISOTREND spol. s r.o.
Radiová 1122/1
10227 PRAHA 15
45275475 X X X X

výroba zdrojů ionizujícího záření- URZ a zařízení obsahující URZ za podmínek vymezených v §37 vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška); výroba URZ pro skladování za podmínek vymezených v § 37 vyhlášky; dovoz URZ a zařízení obsahujících URZ za podmínek vymezených v § 38 vyhlášky; distribuce URZ a zařízení obsahující URZ za podmínek vymezených v § 40 vyhlášky; vývoz URZ pro průmyslová a zdravotnická zařízení a vývoz zařízení obsahujících URZ za podmínek vymezených v § 39 vyhlášky; instalace URZ do průmyslových a zdravotnických zařízení na pracovišti účastníka řízení nebo na pracovišti jiného držitele povolení, instalaci a uvádění do provozu zařízení obsahujících URZ za podmínek vymezených §41 vyhlášky

      X     SÚJB/OZ/1860/2014 31.12.2026
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Sklakou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
28668715     X   autonomní ionizační detektory kouře obsahující radionuklid 241Am             SÚJB/RCUL/11983/2010 31.12.2026
JK - Trading spol. s r.o.
Za Opravnou 5
150 00 Praha 5
46883690 X       dovoz zdrojů ionizujícího záření - imunoanalytických souprav obsahujících otevřený radionuklidový zářič 125I, které jsou klasifikovány nejvýše jako drobné zdroje ionizujícího záření     X       SÚJB/OZ/6742/2012 31.12.2026
KC SOLID, spol s r.o.
ul Míru 16
337 01 Rokycany
61168840 X X X   dovoz, vývoz a distribuceotavřeného radionuklidového zářiče 223Ra, který je nejvýše jednoduchým zdrojem ionizujícího záření     X       SÚJB/OZ/17755/2013 31.12.2026
KC SOLID, spol. s r.o.
ul. Míru 16
337 01 Rokycany
61168840 X X X   radionuklidové zářiče (s max. aktivitou danou pro pracoviště I. kategorie)      X       SÚJB/OZ/8638/2010 31.12.2026
LACOMED, spol. s r.o.
Vodárenská 699
Lobeček
278 01 Kralupy nad Vltavou
46348875 X X X  

- dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření, a to otevřených radionuklidových zářičů, které jsou nejvýše jednoduchými zdroji ionizujícího záření, podle specifikace uvedené v příloze žádosti ze dne 31.5.2013 ("Specifikace distribuovaných zdrojů ionizujícího záření")

- dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření, a to otevřeného radionuklidového zářiče 90Y o maximální aktivitě 100GBq, ve formě aktivního implantabilního zdravotnického prostředku TheraSphere.

    X       SÚJB/OZ/14119/2013 31.12.2026
LITES Liberec s.r.o.
Oblouková 135
463 03 Stráž nad Nisou
25423070   X X X ionizačních hlásičů požáru obsahujících uzavřený radionuklidový zářič 241Am o max. aktivitě 75kBq/kus           X SÚJB/OEHO/10333/2009 změněné č.j. SÚJB/OEHO/2262/2010 31.12.2026
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069
334 41 Dobřany
26368218 X X X   dovoz, vývoz a distrubuce zdrojů ionizujícího záření - uzavřených radionuklidových zářičů a zařízení obsahující tyto zdroje, klasifikované nejvýše jako významné, pro průmyslové použítí s obsahem radinuklidu 192Irdo maximální aktivity 17TBq, 75Se do maximální aktivity 5,55TBq, 60Co do maximální aktivity 8,14TBq a 137Cs do maximální aktivity 463GBq       X X   SÚJB/OEHO/22636/2012 31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586 X X X  

radionuklidové zářiče (specifikované v příloze rozhodnutí)

      X     50987/2006 31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586 X X X   uzavřené radionuklidové zářiče 60Co určené pro ozařovač firmy BIOSTER a.s., Veverská Bitýška, klasifikované jako významné zdoje záření       X     SÚJB/OEHO/22691/2008 31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586 X X X   dovoz, vývoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření - radionuklidového generátoru 68Ge/68Ga, který je klasifikován nejvyše jako jednoduchý zdroj ionizujícího záření             SÚJB/OZ/23869/2011 31.12.2026
M.G.P. spol. sr.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586 X X X   Dovoz, vývoz a distribuce
otevřené radionuklidové zářiče – radiofarmaka, radiochemikálie a radioaktivní preparáty (specifikované v příloze rozhodnutí)
    X       18679/2003 31.12.2026
M.G.P. spol. sr.o.
Kvítková 1575
760 01 Zlín
42340586 X X X   dovoz, vývoz, distribuce
otevřený radionuklidový zářič 223Ra
    X       30799/2006 31.12.2026
M.G.P., s.r.o.
Kvítková 1575
763 15, Zlín
42340586 X X X   Zařízení osahující radionuklidové zářiče, používaná zejména při průmyslových nebo lékařských aplikacích, která jsou klasifikovaná nejvýše jako významné zdroje ionizujícího záření       X     30377/2007 31.12.2026
medisap, s.r.o.
Na rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3
48029360     X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaná jako drobné, jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/RCAB/11567/2011 31.12.2026
MEDPROGRESS spol. s r.o.
Symfonická 1425
158 00 Praha 13
48027511 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako drobné, jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/7621/2012 31.12.2026
Mettler - Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
60463031 X X X   průmyslové rentgenové systémy určené pro měření a kontrolu balených výrobků, klasifikované jako drobné zdroje ionizujcího záření   X         SÚJB/OEHO/5565/2009 31.12.2026
Milan Hanzlíček
Masarykova 721/47
412 01 Litoměřice
47318643 X   X  

dovoz a distribuce

 - zubních radiodiagnostických zařízení, která jsou klasifikována nejvýše jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCUL/1072/2013 31.12.2026
MINIBIO s.r.o.
Náchodská 816/10
193 00 Praha 9
24846414 X   X  

dovoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikované jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/27216/2011 31.12.2026
Miroslav Koláček
Hudcova 533/78c
61200, Brno-Medlánky
64290336 X X X  

ZIZ používané k lékařskému ozáření a generátory, které nejsou nevýznamnými zdroji

X           34053/2007 05.02.2028
NDT-systems s. r. o.
Klejnarská 92
280 02 Kolín IV
28373847 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - technických rentgenových zařízení (přenosné, kabinové, stacionární)používané ke kontrole zavazadel, zásilek a pro defektoskopii materiálu, klasifikovaná jako drobné, příp. jako jednoduché zdroje ionizujícího záření (přenosná rentgenová zařízení)

- přenosných rentgenových systémů pro defektoskopii materiálů s napětím rentgenky nepřesahujícím 300kV klasifikované jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

- diagnostických rentgenových zařízení k lékařskému ozáření ve stomatologii a k vyšetření ve vetrinární medicíně včetně přenosných, která jsou klasifikována jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X X         SÚJB/OEHO/26483/2012 31.12.2026
NORTH MED spol. s r.o.
Karolíny Světlé 317/9
400 07 Ústí nad Labem
25457811 X X X   diagnostická rengenová zařízení používaná pro lékařskému ozáření a veterinární medicínu klasifikovaná nejvýše výzmané zdroje ionizujícího záření             SÚJB/OZ/19502/2010 31.12.2026
NUMET s.r.o.
Okružní 29 A
63800 Brno
48531227     X X

- Výroba průmyslových indikačních měřidel obsahujících uzavřené radionuklidové zdroje (URZ) o maximální aktivitě 37GBq pro 137Cs a 60Co; 3,7GBq pro 241Am-Be; 12GBq 241Am

- Distribuce

a) průmyslových indikačních měřidel obsahující URZ o maximální aktivitě 37GBq pro 137Cs a 60Co; 12GBq pro 241Am-Be; 12GBq 241Am

b) URZ pro průmyslová indikační měřidla o maximální aktivitě 37GBq pro 137Cs a 60Co; 3,7GBq pro 241Am-Be; 12GBq 241Am; 1,2GBq pro 252Cf

  X   X     SÚJB/OEHO/30784/2012 31.12.2026
NUMET spol. s r.o.
Hubrova 1
628 00 Brno
48531227 X X    

průmyslová indikační měřidla, resp. jejich hlavy obsahující URZ klasifikované jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření a to 60Co, 137Cs o aktivitě do 37 GBq, 241Am o aktivitě do 12 GBq, 241Am-Be o aktivitě do 37 GBq 241Am a 252Cf o aktivitě do 1,2 GBq.

      X X   SÚJB/OEHO/14211/2011 31.12.2026
NWD Česko s.r.o.
Bratislavská 232/50
60200 Brno
27209130 X   X   - Dovoz a distribuce diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření ve stomatologii, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření. X           SÚJB/RCBM/28620/2012 31.12.2026
Olga Bělová - ROD Ostrava
Marie Kudeříkové 1022/5
Ostrava
721 00
49581601 X X X  

zubní

X           SÚJB/RCOV/24712/2008 31.12.2028
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 16/176
160 41 Praha 6
27068641 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - rentgenových spektrometrů používaných pro fluorescenční analýzu chemického složení materiálů, klasifikované jako drobné zdroje ionzujícího záření

  X         SÚJB/RCAB/19647/2013 31.12.2026
ORITES spol. s r.o.
Staropramenná 3117/17
150 00 Praha 5
45808121 X   X   dovoz a distribuce zdrojů ionizujícího záření, tj. detektorů chemických látek klasifikovaných jako nevýznamné nebo drobné zdroje ionizujícího záření, které obsahují zabudované radionuklidové zářiče 63Ni do maximální aktivity 100MBq         X   SÚJB/OEHO/28654/2012 31.12.2026
OSRAM Česká republika s.r.o.
Zahradní 1442/46
792 01 Bruntál
25863321 X       tlakové lahve o objemu 10 l plněné stlačeným argonem s přídavkem radioaktivního plynu 85Kr od zahraničníh partnera (OSRAM GmBH v Berlíně) a to v aktivitě 5,2 GBq v jedné láhvi     X       SÚJB/OEHO/6984/2009 31.12.2026
PANalytical B. V.
Klimentská 46
Praha 1, Nové Město
110 02
28540077 X   X   laboratorní RTG zařízení pro fluorescenční a difrakční analýzu, které jsou klasifikovány nejvýše jako drobné zdroje   X         SÚJB/OEHO/11043/2009 31.12.2026
PBT Rožnov p. R., s.r.o.
Lesní 2331
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
47972769 X X X   technická rentgenová zařízení pro kontrolu vad materiálů používaná v průmyslu a ve výzkumu, která jsou klasifikována jako drobné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/OEHO/2418/2010 31.12.2026
Pragolab s. r. o.
Nad Krocínkou 285/55
190 00 Praha 9
48029289 X   X  

dovoz a distribuce

 - rentgenových spektrometrů pro analýzu chemického složení materiálů (XFR, XPS/ESCA s duální anodou), klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

- cely detektorů elektronového záchytu (ECD detektory) s instalovaným uzavřeným radionuklidovým zářičem 63Ni o maximální aktivitě 555MBq, které jsou součástí plynových chromatografů a jsou klasifikovány jako drobné zdroje ionizujícího záření 

- prachoměry obsahující uzavřené radionuklidové zářiče 14C o maximální aktivitě 4MBq, které jsou klasifikovány jako nevýznamné zdroje ionizujícího záření

  X     X   SÚJB/OEHO/25395/2012 31.12.2026
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
9. května 1182
688 01 Uherský Brod
26227631 X X X   kabinová technická rentgenová CT zařízení pro kontrolu vad materiálu použivaná v průmyslu a výzkumu klasifikovaná jako drobné zdroje ionizujícího záření   X         SÚJB/OEHO/7575/2011 31.12.2026
Quirem Madical B.V.
Zutphenseweg 55, 7418 AH Deventer, Nizozemské království
58084193   X X  

radiofarmakum obsahující 166Ho, Amax=20GBq 

    X       SÚJB/OEHO/15335/2019 neomezeně
RAMON PRAHA s.r.o
Korunní 1386/63
120 00 Praha 2
26119528 X X X   diagnostická rentgenová zařízení používaná k humánnímu a veterinárnímu ozáření, klasifikovaná jako jednoduché a významné zdroje X           SÚJB/RCAB/8043/2008 31.12.2026
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
28400020 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - rentgenových difraktometrů

- rentgenových spektrometrů pro rentgenovou analýzu materiálu, které jsou klasifikovány jako nevýznamné a drobné zdroje ionizujícího záření

  X         SÚJB/OEHO/6261/2013 31.12.2026
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Vítkova 1007
390 01 Tábor
68545771   X X  

vývoz a distribuce

- školního zdroje ionizujícího záření ŠZZ GAMA obsahující uzavřený radionuklidový zářič 241Am, klasifikovaný nejvýše jako drobný zdroj ionizujícího záření

- školní radionuklidový generátor 137Cs- 137mBa obsahující otevřený radionuklidový zářič 137Cs, klasifikovaný nejvýše jako drobný zdroj ionizujícího záření

        X   SÚJB/OZ/23146/2011 31.12.2026
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Vítkova 1007
390 01 Tábor
68545771   X X  

vývoz a distribuce

- školního demonstračního zdroje ionizujícího záření DZZ GAMA 300 kBq obsahující uzavřený radionuklidový zářič 241Am o aktivitě 300kBq, který je klasifikován jako drobný zdroj ionizujícího záření

        X   SÚJB/OZ/20887/2012 31.12.2026
RSt market a.s.
kpt. Jaroše 2960
390 03 Tábor
25157744 X   X  

dovoz a distribuce

 - stomatologických rentgenových zařízení intraorálních, CT nebo panoramatických rentgenových zařízení určených pro lékařské ozáření, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCČB/411/2012 31.12.2026
S.S.K., a.s.
Frýdecká 201
739 61 Třinec
65138554 X   X  

dovoz a distribuce pracovních krytů s uzavřenými radionuklidovými zdroji (URZ) používaných v zařízeních pro průmyslová měření, především měření limitních hodnot, hladin a hustoty, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

- ochranný kontejner zářiče

LB 7440 F-CR s obsahem 137Cs o maximální aktivitě 18,5GBq

LB 7442 F-CR s obsahem 137Cs o maximální aktivitě 18,5GBq

LB 8115 s obsahem 137Cs o maximální aktivitě 18,5GBq a 60Co o maximální aktivitě 296MBq

LB8120 s obsahem 137Cs o maximální aktivitě 74GBq a 60Co o maximální aktivitě 1,555GBq

 PB 100P s obsahem 137Cs o maximálníaktivitě 5,5GBq a 60Co o maximální aktivitě 0,185GBq

PB 150 P s obsahem 137Cs o maximální aktivitě 74GBq a 60Co s maximální aktivitou 0,74GBq

LB 7409-01 s obsahem 241Am-Be o maximální aktivitě 11,1GBq

LB 7409-02 s obsahem 241Am-Be o maximální aktivitě 11,1GBq

LB 7409-03 s obsahem 241Am-Be o maximální aktivitě 11,41GBq

- tyčový URZ

P2608-100 s obsahem 60Co o maximální aktivitě 11,1GBq

 

 

        X   SÚJB/OEHO/13622/2012 31.12.2026
SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř, Včelín 148/42
750 02 Přerov
28597991 X   X   ionizační hlásiče požáru s URZ 241Am do aktivity 34 kBq/ks           X SÚJB/OEHO/9374/2010 31.12.2026
Servis Musil, s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5
25699911 X   X  

dovoz a distribuce

 spektrometrů pohyblivosti iontů (IMS detektory) určených k detekci výbušnin, narkotik a jiných chemických látek, které jsou klasifikovány jako drobné zdroje ionizujícího záření, obsahující uzavřený radionuklidový zářič 63Ni s maximální aktivitou 555MBq, případně obsahující dva uzavřené radionuklidové zářiče 63Ni, každá o maximální aktivitě 555MBq

        X   SÚJB/OEHO/2434/2013 31.12.2026
SET-SERVIS spol.s.r.o. České Budějovice
B. Kafky 25
370 07 České Budějovice
14503115 X   X  

dovoz a distribuce jednoduchých a významných zdrojů ionizujícího záření

 - stomatologických rentgenových zařízení intraorálních, panoramatických a stomatologických CT

- skiaskopických a skiagrafických rentgenů určených pro lékařské ozáření 

- veterinárních rentgenů

X           SÚJB/RCČB/16113/2013 31.12.2026
SHIMADZU Handels GmbH, organizační složka
KHájům 2
155 00 Praha 5
15887103 X X X  

Dovoz, vývoz a distribuce
Rentgenová zařízení používaná pro analýzu a defektoskopii materiálů
klasifikovaných jako drobné zdroje ionizujícího záření

Dovoz a distribuce
Detektory elektronového záchytu (ECD) obsahující uzavřený radionuklidové zářič 63Ni do aktivity max. 560 MBq klasifikované jako drobné zdroje ionizujícího záření, které jsou součástí měřící hlavice zařízení pro plynovou chromatografii

  X     X   27062/2007 31.12.2026
Siemens, s.r.o.
Siemensova 2715/1
150 00 Praha 13
00268577 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření, klasifikovaných jako významné zdroje ionizujícího záření

- rentgenových simulátorů a lineárních urychlovačů používaných k lékařskému ozáření v radioterapii,  klasifikovaných jako významné zdroje ionizujícího záření

- detekčních zobrazovacích systémů - PET/CT, SPECT/CT

X           SÚJB/OEHO/25043/2012 31.12.2026
So Trade s.r.o.
Pařížská 2161
272 01 Kladno, Kročehlavy
27227081 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření (stacionární a mobilní) v humánní medicíně klasifikovaných jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření  a ve veterinární medicíně jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/OEHO/27030/2011 31.12.2026
SOLUPHARM s.r.o.
Azurová 2153/20
621 00 Brno
46960244 X X X   otevřené radionuklidové zářiče 125I, 90Y, 153Sm, 169Er, 186Re ve formě in vitro diagnostik a farmaceutických přípravků     X       SÚJB/OZ/19768/2010 31.12.2026
SORAL & HANZLÍK, s.r.o.
Navigátorů 613
161 00 Praha 6
40762882 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických zubních rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícho záření

X           SÚJB/RCAB/30681/2012 31.12.2026
SpofaDental a.s.
markova 238
506 46 Jičín
63999447 X   X  

dovoz a distribuce diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření ve stomatologii, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

 

X           SÚJB/RCHK/187/2013 31.12.2026
SSM Company s.r.o.
Berlínská 1488/7
102 00 Praha 10
27447642 X   X  

dovoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humínní medicíně klasifikované jako jednoduché a významné zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/3687/2012 31.12.2026
Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 PRAHA
28487150 X   X   dovoz a distribuce generátorů záření: TomoTherapy system (urychlovač částic určený pro radioterapii, pracující ve dvou režimech TomoHelical a TomoDirect s nominální energií fotonového svazku 6MV) a CyberKnife (urychlovač částic určený pro radioterapii s nominální energií fotonového svazku 6MV) X           SÚJB/OEHO/28216/2012 31.12.2026
SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
70565813 X X     URZ 252Cf o maximální aktivitě 10 MBq, který je součástí přístroje Portable Hydrogen Detector       X     SÚJB/OZ/28730/2010 31.12.2026
SYSTEM PERSONAL GUARD s.r.o.
Okrajová 1636/4c
Podlesí
736 01 Havířov
27834760     X   ionizační hlásiče požáru s URZ 241Am do max. aktivity 34 kBq/ks, výroce Kidde Safety Europe Ltd., UK           X SÚJB/OEHO/9835/2010 31.12.2026
TECHSAN spol. sr.o.
Zdická 1255
150 00 Praha 5
44266677 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření v humánní medicíně klasifikovaných jako drobné a jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/11291/2013 31.12.2026
THP Medical Products Vertriebs GmbH
Shuttleworthstrasse 19
A-1210 Wien
Rakousko
ATU49661502 X   X  

Dovoz a distribuce
- radiofarmak Mo-99/Tc-99m, Er-169, Re-186, Y-90, Sm-153, I-131, Ge-69/Ga-68

    X       SÚJB/OEHO/22481/2017 neomezeně
Tyco Fire Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu Tyco
Novodvorská 994/136
142 21 Praha 4
61055077 X X   X ionizačních hlásičů požáru s URZ 241Am pro zahraničního zákazníka           X SÚJB/OEHO/27947/2009 31.12.2026
ÚJV Řež a.s.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Řež
250 68 Husinec
109487       X 18F     X       SÚJB/OZ/18/2009 31.12.2026
ÚJV Řež a.s.
250 68 Husinec, Řež
46356088 X X X   zdroje ionizujícího záření vzniklé ozářením vzorků IRE obsahujících uran obohacený na 89-93% 235U a vzorky Sm a Ir ve výzkumném reaktoru LVR-15 klasifikované jako nejvýšše jednoduché ZIZ      X       SúJB/OZ/15835/2010 31.12.2026
UNIX CZ s.r.o.
Legerova 1831/42
120 00 Praha 2
26127466   X    

vývoz

- uzavřených radionuklidových zářičů (URZ), které jsou součástí boroměrů určených pro měření koncentrace bóru v primárním okruhu jaderných reaktorů - 241Am-Be do maximální aktivity 111GBq nebo 238Pu-Be do maximální aktivity 125GBq. URZ jsou klasifikováný jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, do aktivity větší než 100GBq 241Am i 238Pu pak jako významné zdroje ionizujícího záření

- boroměrů, které v jímce neutronového zdroje obsahují výše uvedené URZ a jsou v kompletu s těmito URZ klasifikovány jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

      X X   SÚJB/OEHO/5305/2012 31.12.2026
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
č.p. 130
250 68 Husinec - Řež
61389005 X X X   otevřené radionuklidové zářiče do aktivity pro pracoviště II. kategorie     X       SÚJB/OZ/18949/2010 31.12.2026
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
250 68 Husinec, Řež
    X X

Výroba:
otevřené radionuklidové zářiče 11C, 13N, 15O (vzorky pro regitrsci SÚKL) a 18F (radiofarmakum pro vyšetření na pozitronovou emisní tomografií) na pracovišti PET Centra Brno v areálu Masarykova onkologického ústavu

Distribuce: 
18F

    X       SÚJB/OZ/10652/2008 31.12.2026
Útsav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
č.p. 130
250 68 Husinec - Řež
61389005 X X X   radionuklidových zářičů dle specifikace, otevřené ZIZ do aktivity pro pracoviště II. kategorie             SÚJB/OZ/27247/2010 31.12.2026
UVB TECHNIK s.r.o.
Ostravská 79A
748 01 Hlučín
25818120   X X X rentgenová zařízení používaná v průmyslu k měření tloušťky kovového pásu klasikovaná jako drobné zdroje ionizujícího záření X           SÚJB/OEHO/20533/2009 31.12.2026
V.M.K., spol. s r.o.
Na Proseku 45/9
190 00 Praha 9
45786241 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření, klasifikovaných jako nejvyše významné zdroje ionizujícího záření

- diagnostických rentgenových zařízení určených pro veterinární medicínu, klasifikovaných jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

X           SÚJB/RCAB/438/2013 31.12.2026
Vatech Central Europe, s.r.o.
Obvodní 23/39
503 32 Hradec Králové
27532674 X X X   rentgenová zařízení používaná k lékařskému ozáření ve stomatologii X           SÚJB/RCHK/7997/2008 31.12.2026
VF, a.s.
nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

- uzavřených radionuklidových záříčů (URZ) používaných při průmyslových a lékařských aplikacích a dále používaných jako referenční materiály při kalibracích a kontrole funkčnosti měřidel, 60Co do maximální aktivity ekvivalentní 2000TBq

- otevřených radionuklidových zářičů používaných při lékařských aplikacích a dále používaných jako referenční materiály při kalibraci a kontrole funkčnosti měřidel

- zařízení obsahujících URZ, která jsou určena pro průmyslové nabo lékařské aplikace

    X X X   SÚJB/OEHO/29740/2012 31.12.2026
VMK - RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45
170 00 Praha 7
24294021 X X X  

dovoz, vývoz a distribuce

 - diagnostických rentgenových zařízení používaných k lékařskému ozáření, klasifikovaných nejvýše jako významné zdroje ionizujícího záření

- diagnostických rentgenových zařízení určených pro veterinární medicínu

X           SÚJB/OZ/29752/2012 31.12.2026
VÚHŽ a.s.
Dobrá 240
739 51 Dobrá
tel:724 025 944
558 601 252
Email: sud@vuhz.cz
27768953   X X  

vývoz a distribuce

zdrojů ionizujícího záření zahrnujících etalonové zářiče, simulanty kontaminace, kontrolní a testovací zářiče obsahující otevřené radionuklidové zářiče 226Ra, 232Th, 40K, 60Co, 137Cs a 241Am, které jsou klasifikovány nejvýše jako drobné zdroje ionizujícího záření

    X       SÚJB/OZ/15030/2014 31.12.2026
ZAM-SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14
702 00 Ostrava-Přívoz
60775866     X  

distribuce

-uzavřených radionuklidových zářičů (URZ) , které jsou součástí pracovních krytů používaných v zařízeních pro měření a regulaci provozních veličin při průmyslových aplikacích-60Co do aktivity 40GBq, 137Cs do aktivity 200GBq, 241Am do aktivity 200GBq, 85Kr do aktivity 40GBq, 90Sr do aktivity 40GBq, 226Ra do aktivity 40GBq a 241Am-Be do aktivity 40GBq

- zařízeních s URZ, a to s pracovními kryty používanými v průmyslových aplikacích při měření a regulaci provozních veličin, které obsahují výše uvedené URZ, a které jsou klasifikovány jako jednoduché zdroje ionizujícího záření

      X X   SÚJB/OEHO/2631/2014 31.12.2026
ZOLS s.r.o.
Hornočermánská 4
949 01 Nitra
Slovenská republika
31420427 X X X   ozařovače krve výrobce Gamma-Service Medical, GmbH, Německo         X   SÚJB/OEHO/22678/2016 31.12.2026