Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
4057503

Mgr. M. Starec
tel.: 602 462 432
milan.starec@atomvet.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 5092/2017
    X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 16572/2017     X neomezeně

 

13.1. 2023 od 14,00 hod. on line

10.2. 2023 od 14,00 hod. on line

10.3. 2023 od 14,00 hod. on line

7.4. 2023 od 14,00 hod. on line

 

více o přehledu kurzů: www.every-course.cz

 

 

Bofia medical, s.r.o.
Vladislavova 250, 269 01 Rakovník
27176827

Ing. Z. Doležalová

tel.: 603 183 599

bofia@zdravotnictvi.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5724/2017
    X neomezeně

4.5. 2023 od 14,00 hod. on line

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115
08900426

Ing. Barbora Svobodová
tel.: 734 756 846
barbora.svobodova@camosci.cz

camosci@camosci.cz 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní a veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 4307/2020     X neomezeně

31.3. 2023 on line

30.6. 2023 on line

přehled kurzů: https://camosci.eu/ceducation-true

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4
70994226

Jaroslava Ulčová 

tel.: 972 229 106, 725 736 762

ulcova@dkv.cd.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

A, B, R: č.j. 19321/2017 X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 11978/2017     X neomezeně
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz 

tel.: 724 217 370

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5961/2017
    X neomezeně
Fakultní nemocnice v Motole
v úvalu 84/1
150 06 Praha 5 - Motol
00064203

Ing. et Ing. Martin Pytloun 

martin.pytloun@fnmotol.cz

 

další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

SÚJB/OLO/30151/2022   X X neomezeně

dle zájmu viz kontakt a podle aktuální potřeby FN Motol

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
28065425

vach@hdtdental.cz
tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 1002/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

tel.: 495 532 489

email: imeda@seznam.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry

R: č.j. 9036/2017     X neomezeně

 

dále dle zájmu - viz kontakt

Ivan Hanousek
Sokolovská 2364, 390 03 Tábor
46700021

605 25 45 74

ivan.hanousek@seznam.cz

příprava fyzické osoby zajišťující RO osoby, jejíž registrace k používání zubního rentgenového zařízení byla provedena podle atomového zákona

SÚJB/OLO/218891     X neomezeně
KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

koutsky@mereni-rtg.cz 

tel.: 605 280 827, 603 809 334

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 17165/2017     X neomezeně

17.2. 2023 od 12,30 hod. on line

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Evidenční číslo SÚJB: 552577

l.trdy@volny.cz

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení nebo kostní denzitometr

R: č.j. 3242/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v. i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

86652053

vzdelavani@suro.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: SÚJB/OLO/15844/2021     X neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398, 530 02 Pardubice


47451432

Jan Kroužel

jan.krouzel@unit.cz

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5248/2017     X neomezeně

kurz pro registranty-stomatology:

17.4. 2023 on line

12.6. 2023 on line

dále dle zájmu viz kontakt a https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Petra Šimicová, tel.: 77 593 462, Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

kurzy@lfp.cuni.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Dufková:

tel.: 776 277 932

marketa.dufkova@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B: č.j. 29527/2021
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

 

dle zájmu - viz kontakt

VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

Ing.  M. Vojtíšek

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

R: č.j. 833/2017     X neomezeně

 dle zájmu - viz kontakt