Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
Email: milan.starec@atomvet.cz
4057503

Mgr. M. Starec mobil: 602 46 24 32 

milan.starec@atomvet.cz

pro přípravu fyzické osoby zajišťující RO osoby, která je držitelem registrace pro veterinární rentgenová zařízení R

č.j. 5092/2017
    X neomezeně dle zájmu - viz kontakt
Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
Email: info@every-course.cz
4200535

info@every-course.cz

www.every-course.cz

mobil: 721 29 34 10 

 

 

kurzy pro registranty a odborná i další odborná příprava pro pracoviště, kde se provádí lékařské ozáření a pro pracoviště II. kategorie v průmyslu, školství a výzkumu č.j. 16572/2017 dle § 9/6/b) AZ - kurz pro registranty

č.j. 3363/2020 kurzy odborné a další odborné přípravy dle § 9/6/a) AZ pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché ZIZ zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření.
X X X neomezeně

kurzy pro registranty:

20.8. od 14,00 hod. 

1.10. a 22.10. a 10.12.

místo konání  Everydent s.r.o., Perspektivní 216/1, 102 00 Praha - Štěrboholy

odborná a další odborná příprava dle zájmu - viz kontakt

Bofia medical, s.r.o.
Vladislavova 250, 269 01 Rakovník
Email: bofia@zdravotnictvi.cz
27176827

Ing. Z. Doležalová

mobil: 603 183 599 

příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní rtg zařízení byla provedena podle AZ R
č.j. 5724/2017
    X neomezeně

23.6.2021 od 14,00  hod.  

online

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115

https://camosci.eu/education-true

e-mail: camosci@camosci.cz
Email: camosci@camosci.cz
08900426

Ing. Barbora Svobodová

barbora.svobodova@camosci.cz

mobil: 734 756 846 

příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní nebo veterinární rentgenové zařízení R
č.j. 4307/2020
    X neomezeně

 25.6. 2021 online

3.9. on line

22.10. Praha

5.11. on line

19.11. Brno

3.12. Ostrava 

 

 
 

 

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4

Email: ulcova@dkv.cd.cz
70994226

Jaroslava Ulčová 

T: +420 972 229 106

M: + 420 725 736 762

E: mailto:ulcova@dkv.cd.cz

odborná a další odborná příprava - soustavný dohled na pracovištích pro LO a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie A, B, R
č.j. 19321/2017
X X X neomezeně dle zájmu - viz kontakt
DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, Praha 4
Email: kurzy.cz@dekra.com
49240188

Ing. Hana Beranová  

mobil: 721 632 759

hana.beranova@dekra.com 

kurzy.cz@dekra.com

Eva Švestková 

eva.svestkova@dekra.com

mobil: 702 212 177

 

kurzy pro registranty, kteří používají zubní rtg zařízení č.j. 11978/2017     X neomezeně

 18.6. on line


 

 

 


 

 


 

 

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz 

mobil: 724 217 370

příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní rtg zařízení byla provedena podle AZ R
č.j. 5961/2017
    X neomezeně

on line

23.6.2021

8.9.2021

 

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
Email: vach@hdtdental.cz
280 65 425

vach@hdtdental.cz

mobil:

603 443 117

Irena Trbolová 

mobil: 605 390 210

ing. S. Štokingerová

mobil: 776 722 742  

Povolení pro vzdělávací kurzy pro osoby zajišťující RO registranta a Povolení k provádění odborné a další odborné přípravy (kurzů) vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích, kde ZIZ pro LO A a B: č.j. 1051/2017
R: č.j. 1002/2017
X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 


 

IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

Mgr. V. Šmíd  

tel. 495 532 489

email: imeda@seznam.cz 

příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní, veterinární rtg a rtg kostní denzitometry byla provedena podle AZ R

č.j. 9036/2017
    X neomezeně

 dle zájmu - viz kontakt

 

 

KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
Email: koutsky@mereni-rtg.cz
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

mobil: 605 280 827, 603 809 334

 

R
č.j. 17165/2017
    X neomezeně

18.6. 2021 od 12,30 hod. Praha

více - viz kontakt

LF Plzeň
Husova 3, Plzeň
216208

Petra Šimicová

Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde LO a příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta A, B a R
č.j. 2583/2021
X X X neomezeně dle zájmu - viz kontakt
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, mobil: 606 60 32 81
e-mail: zuzana.paskova@mgp.cz
 
provádění odborné, další odborné přípravy pro činnosti dle § 3 a), b) vyhlášky č. 409 a přípravy pro osoby zajišťující radaiční ochranu registranta A,B a R
č.j. 194/2017
X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Email: l.trdy@volny.cz
Evidenční číslo: 552577


příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní, veterinární RTG nebo kostní denzitometr R
č.j. 3242/2017
    X neomezeně dle zájmu - viz kontakt
UNIT s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz
Email: unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz
47451432

unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz

773 150 349 

povolení k přípravě registranta (zubní) č.j. 5248/2017     X neomezeně

 

dle zájmu - viz kontakt

 

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
Email: radim.kriz@vfnuclear.com
25532219

Mgr. R. Kříž

mobil 724 205 708 

radim.kriz@vfnuclear.com

odborná a další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích, kde ZIZ pro lékařské ozáření a povolení k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta A a B č.j. 8152/2021
R č.j. 3109/2017
X X X neomezeně dle zájmu - viz kontakt
VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
Email: info@vmk.rtg.cz
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

ing.  M. Vojtíšek

vzdělávací kurzy pro registranty R
č.j. 833/2017
    X 31.12.2026

 dle zájmu - viz kontakt