Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
4057503

Mgr. M. Starec
tel.: 602 462 432
milan.starec@atomvet.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 5092/2017
    X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 16572/2017     X neomezeně

 

 

21.7.2023 od 14,00 hod. on line

18.8. 2023 od 14,00 hod. on line

22.9. 2023 od 14,00 hod. on line

10.11. 2023 od 14 hod. on line

8.12. 2023 od 14 hod. on line

 

více o přehledu kurzů: www.every-course.cz

 

 

Bofia medical, s.r.o.
Orlická 252/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
27176827

Ing. Z. Doležalová

tel.: 603 183 599

bofia@zdravotnictvi.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5724/2017
    X neomezeně
CAMOSCI MORAVIA s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115
08900426

Ing. Barbora Svobodová
tel.: 734 756 846
barbora.svobodova@camosci.cz

camosci@camosci.cz 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní a veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 4307/2020     X neomezeně

30.6. 2023 on line

27.10. 2023 on line

15.12. 2023 on line

přehled kurzů: https://camosci.eu/ceducation-true

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. A. Pták
tel.: 721 632 759
adam.ptak@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

https://www.dekrakurzy.cz/kategorie/radiacni-ochrana

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 11978/2017     X neomezeně

 

10.11. 2023

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz 

tel.: 724 217 370

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5961/2017
    X neomezeně
Fakultní nemocnice v Motole
v úvalu 84/1
150 06 Praha 5 - Motol
00064203

Ing. et Ing. Martin Pytloun 

martin.pytloun@fnmotol.cz

mobil: 728 668 503

 

další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

SÚJB/OLO/30151/2022   X X neomezeně

dle zájmu viz kontakt a podle aktuální potřeby FN Motol

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
28065425

info@hdtdental.cz

www.hdtdental.cz

tel.: 603 443 117

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 1002/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

tel.: 495 532 489

email: imeda@seznam.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry

R: č.j. 9036/2017     X neomezeně

 

dále dle zájmu - viz kontakt

Ivan Hanousek
Sokolovská 2364, 390 03 Tábor
46700021

605 25 45 74

ivan.hanousek@seznam.cz

příprava fyzické osoby zajišťující RO osoby, jejíž registrace k používání zubního rentgenového zařízení byla provedena podle atomového zákona

SÚJB/OLO/218891     X neomezeně
KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

koutsky@mereni-rtg.cz 

tel.: 605 280 827, 603 809 334

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 17165/2017     X neomezeně
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Evidenční číslo SÚJB: 552577

l.trdy@volny.cz

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení nebo kostní denzitometr

R: č.j. 3242/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v. i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

86652053

vzdelavani@suro.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: SÚJB/OLO/15844/2021     X neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398, 530 02 Pardubice


47451432

Jan Kroužel

773 150 349

jan.krouzel@unit.cz

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5248/2017     X neomezeně

kurz pro registranty-stomatology:

17.4. 2023 on line

12.6. 2023 on line

dále dle zájmu viz kontakt a https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Zdeňka Tykalová

tel.: 377 553 435

Zdenka.Tykalova@lfp.cuni.cz

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Dufková:

tel.: 776 277 932

marketa.dufkova@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, pro řízení vykonávání služby osobní dozimetrie a monitorování pracoviště  a další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B: č.j. 11464/2023
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

 

dle zájmu - viz kontakt

VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

Ing.  M. Vojtíšek

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

R: č.j. 833/2017     X neomezeně

 dle zájmu - viz kontakt