Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registranta



Právní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
Email: info@every-course.cz
4200535

info@every-course.cz

www.every-course.cz

mobil: 721 29 34 10

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření A, B: č.j. 3363/2020
X X   neomezeně

16.6. od 13,30 hod. Kulturní dům Vodňany 

24.6. od 14,00 hod. on line

9.9.  od 14,00 hod. on line

 

dále dle zájmu - viz kontakt

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4

Email: ulcova@dkv.cd.cz
70994226

Jaroslava Ulčová 

T: +420 972 229 106

M: + 420 725 736 762

E: mailto:ulcova@dkv.cd.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení A, B, R: č.j. 19321/2017 X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649 Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem. Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona. A, B: č.j. 18783/2019 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
Email: kurzy.cz@dekra.com
49240188

Ing. H. Beranová 
mobil: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření, na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. B: č.j. 13793/2019   X   neomezeně

B: kurzy další odborné příravy pro soustavný dohled nad radiační ochranou

19.8. 2022

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel. 595 620 170, mobil 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz 

 

 

 

 

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie A, B: č.j. 5654/2021 X X   neomezeně

kurz odborné přípravy:

17.5. - 19.5. 2022

kurz další odborné přípravy:

6.4. 2022

4.5. 2022

 

 

 

 

více dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

Dušan Olejár
Oválová 330/12, 160 00 Praha 6
Email: ole@olejar.cz
60453443 další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu při používání generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti nejvýše II. kategorie, při používání ZIZ , které jsou technickými rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních na pracovišti nejvýše II. kategorie, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách a servisu ZIZ na pracovišti nejvýše II. kategorie, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních a kromě radioterapeutického rtg ozařovače, dále pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ přejímací zkouškou nebo zkouškou dlouhodobé stability skiagrafického, skiaskopického rentgenového zařízení, skiagraficko-skiaskopického zařízení vybaveného DSA, zařízení výpočetní tomografie, mamografického rtg zařízení, zubního intraorálního rtg, 2D zubního OPG, včetně kefalografie, zubního výpočetního tomografu a technického rtg v průmyslu, školství a výzkumu č.j. SÚJB/OLO/30245/2021   X   neomezeně
FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
Email: simona.moznarova@fjfi.cvut.cz, zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz, tomas.urban@fjfi.cvut.cz
68407700

 

 

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO. Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu. Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek. Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie. A, B: č.j. 18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
Email: vach@hdtdental.cz
280 65 425

vach@hdtdental.cz

mobil: 603 443 117

Irena Trbolová mobil: 605 390 210

ing. S. Štokingerová mobil: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření A, B: č.j. 1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Email: ivana.horakova@suro.cz, vavrova@ipvz.cz
00023841 Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO A, B: č.j. 7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, mobil: 606 60 32 81
e-mail: zuzana.paskova@mgp.cz

 
odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta. A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

PřF UK
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
Email: ondrej.salek@natur.cuni.cz
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

mobil: 723804394

Odborná další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku. A, B: č.j. 1133/2021 X X   neomezeně

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
Email: svehlova@sujchbo.cz
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu. Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě. A, B: č.j. 18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Email: vzdelavani@suro.cz
86652053

https://nabidka.radiacniochrana.cz

odborná příprava při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
Email: vzdelavani@suro.cz
86652053

https://nabidka.radiacniochrana.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice

Email: jan.krouzel@unit.cz
47451432

Jan Kroužel 

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. č.j. 9987/2020


X X   neomezeně

odborná příprava:

25.-27.11. 2022 prezenčně v Hotelu Trim, Semtínská 56, Pardubice

další odborná příprava pro soustavný dohled všeobecný

30.9. 2022 on line

další odborná příprava pro soustavný dohled na radiodiagnostice

14.10.2022

dále dle zájmu - viz kontakt a viz:

https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
Email: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz
00216208

Petra Šimicová
tel.: +420 377 593 462
email: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

kurzy@lfp.cuni.cz

https://alf.is.cuni.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt

viz webová aplikace ALF: https://alf.is.cuni.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
Email: miroslav.herman@ifol.cz
61989592 Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO A, B: č.j. 18680/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
Email: marketa.dufkova@vfnuclear.com
25532219

Markéta Dufková mobil 776 277 932

 

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta A, B: č.j. 29527/2021
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

24.3. 2022

9.4. 2022

22.9. 2022

24.9.2022

jen on line (platforma ZOOOM)

 

dále i dle zájmu - viz kontakt

VFN v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Email: katerina.danickova@vfn.cz
00064165

katerina.danickova@vfn.cz

mobil: 720950681

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ. B: č.j. 11362/2020   X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

25.3. 2022 kurz další odborné přípravy pro soustavný dohled na radiaodiagnostice