Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření

A, B: č.j. 3363/2020
X X   neomezeně

přehled kurzů: www.every-course.cz

ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649

ing. Dana Brounková

mobil: 606 722 405

dana.brounkova@cez.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem. Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona.

A, B: č.j. 18783/2019 X X   neomezeně
DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření, na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

B: č.j. 13793/2019   X   neomezeně

 

 

DEKRA CZ a.s.
Turkova 100/19, 149 00 Praha 4

Ing. Adam Pták

mobil: 721 632 759

adam.ptak@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

https://www.dekrakurzy.cz/kategorie/radiacni-ochrana

 

povolení k odborné a další odborné přípravě vybraných pracovníků pro vykonávání soustavného dohledu, a to při lékařském ozáření, při používání ZIZ v průmyslu na pracovištích nejvýše II. kategorie, při poskytování služeb v KP provozovateli pracovitště IV. kategorie 

 

A/ a B/:

SÚJB/OLO/13793/2019
X X   neomezeně

11.9.- 13.9. 2023 odborná příprava

6.12. -8.12. 2023 odborná příprava

 

6.10. 2023 další odborná příprava

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel.: 595 620 170, 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

A, B: č.j. 5654/2021 X X   neomezeně

dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

Dušan Olejár
Oválová 330/12, 160 00 Praha 6
60453443

ole@olejar.cz

další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu při používání generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti nejvýše II. kategorie, při používání ZIZ , které jsou technickými rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních na pracovišti nejvýše II. kategorie, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách a servisu ZIZ na pracovišti nejvýše II. kategorie, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních a kromě radioterapeutického rtg ozařovače, dále pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ přejímací zkouškou nebo zkouškou dlouhodobé stability skiagrafického, skiaskopického rentgenového zařízení, skiagraficko-skiaskopického zařízení vybaveného DSA, zařízení výpočetní tomografie, mamografického rtg zařízení, zubního intraorálního rtg, 2D zubního OPG, včetně kefalografie, zubního výpočetního tomografu a technického rtg v průmyslu, školství a výzkumu

č.j. SÚJB/OLO/30245/2021   X   neomezeně

kurzy pořádá jen pro vlastní zaměstnance

Fakultní nemocnice v Motole
v úvalu 84/1
150 06 Praha 5 - Motol
00064203

Ing. et Ing. Martin Pytloun 

martin.pytloun@fnmotol.cz

mobil: 728 668 503

 

další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

SÚJB/OLO/30151/2022   X X neomezeně

dle zájmu viz kontakt a podle aktuální potřeby FN Motol

FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

simona.moznarova@fjfi.cvut.cz

zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz

tomas.urban@fjfi.cvut.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO. Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu. Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek. Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie.

A, B: č.j. 18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
280 65 425

vach@hdtdental.cz

tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření

A, B: č.j. 1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
00023841

ivana.horakova@suro.cz

vavrova@ipvz.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO

A, B: č.j. 7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

PřF UK
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

tel.: 723 804 394

Odborná a další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku.

A, B: č.j. 1133/2021 X X   neomezeně

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

4.9. - 6.9. 2023

Stanovení radonového indexu pozemku

konáno na přír. fakulta, Albertov 3, Praha 2

dále viz kontakt

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu. Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě.

A, B: č.j. 18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

odborná příprava při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice
47451432

Jan Kroužel 

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

č.j. 9987/2020


X X   neomezeně

další odborná příprava

6.10. 2023 on line pro všechny odbornosti

odborná příprava pro soustavný dohled všeobecný:

1.12. - 3.12. 2023

prezenčně v Hotelu Trim Pardubice, Semtínská 56, 53 535 Pardubice 

kurz pro stomatology:

2.10. 2023

dále le dle zájmu - viz kontakt a viz: https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

24.11. další odborná příprava on line

27.11. kurz pro stomatology on line

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Zdeňka Tykalová

tel.: 377 553 435

Zdenka.Tykalova@lfp.cuni.cz

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
61989592

miroslav.herman@fnol.cz

Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO

A, B: č.j. 18680/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

4.-6.9. 2023 odborná příprava pro pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Dufková:

tel.: 776 277 932

marketa.dufkova@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, pro řízení vykonávání služby osobní dozimetrie a monitorování pracoviště  a další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B: č.j. 11464/2023
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

 

dle zájmu - viz kontakt

VFN v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
00064165

Mgr. Eva Widzová

eva.widzova@vfn.cz

tel.: 224 969 293

prof. L. Lambert

Lukas.Lambert@vfn.cz

ing. O. Bauer

ondrej.bauer@vfn.cz

 

 

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření a soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ

B: č.j. 11362/2020   X   neomezeně

on line forma

zpřístupnění dle zájmu - viz kontakt