Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
2. LF
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: eva.jogheeova@lfmotol.cz
216208 soustavný dohled na pracovišti LO A
č.j. 21659/2015
X     31.12.2026
3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
216208 Odborná příprava - soustavný dohled na pracovišti LO A
č.j. 10541/2013
X     31.12.2026
ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
Email: milan.starec@atomvet.cz
4057503

Mgr. M. Starec mobil: 602 46 24 32 

milan.starec@atomvet.cz

pro přípravu fyzické osoby zajišťující RO osoby, která je držitelem registrace pro veterinární rentgenová zařízení R

č.j. 5092/2017
    X neomezeně
Bc. Tomáš Beran - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

mobil: 721 29 34 10 

kupka@everydent.cz

mobil: 725 763 878 

kurzy pro registranty a odborná i další odborná příprava pro pracoviště, kde se provádí lékařské ozáření č.j. 16572/2017 kurz pro registranty


č.j. 16578/2017 kurzy odborné a další odborné přípravy pro soustavný dohled na pracovišti, kde LO
X X X neomezeně

 

 

 

Bofia medical, s.r.o.
Vladislavova 250, 269 01 Rakovník
Email: bofia@zdravotnictvi.cz
27176827

Ing. Z. Doležalová

mobil: 603 183 599 

příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní rtg zařízení byla provedena podle AZ R
č.j. 5724/2017
    X neomezeně

 

 

CAMOSCI CZECH s.r.o.
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Wolkerova 1356
tel. 800 100 138
www.camosci.cz
www.ceducation.cz
e-mail: camosci@camosci.cz
Email: camosci@camosci.cz
26836301

Ing. Barbora Svobodová

barbora.svobodova@camosci.cz

mobil: 734 756 846 

příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní nebo veterinární rentgenové zařízení R
č.j. 6981/2017
    X neomezeně

Praha 26. 4. 2019

Olomouc 10. 5. 2019

 


 

 

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4

Email: ulcova@dkv.cd.cz
70994226

Jaroslava Ulčová 

T: +420 972 229 106

M: + 420 725 736 762

E: mailto:ulcova@dkv.cd.cz

odborná příprava - soustavný dohled na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie A, B, R
č.j. 19321/2017
X X X neomezeně
ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649 A odborná příprava vybraných pracovníků při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání ZIZ III. a IV. kategorie a ZIZ pro LO, kromě radioterapie A
B

č.j. 19412/2017
X X   neomezeně
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Zikova 4, 160 36 Praha 6
Email: lenka.thinova@fjfi.cvut.cz
68407700

 

 

 

pro všechny činnosti zvl. důležité z hlediska RO A
č.j. 5697/2019 na neurčito
X     neomezeně 20.-22.5. 2019
DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. P. Dafčíková  mobil 736 628 854

mailto:petra.dafcikova@dekra.com 

odborná příprava vybraných pracovníků k vykonávání soustavného dohledu A
č.j. 11617/2016
X     31.12.2026

27. - 29.5. 2019 

23. - 25.9. 2019 

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, Praha 4
Email: petra.dafcikova@dekra.com,renata.peskova@dekra.com
49240188

Ing. Petra Dafčíková  

736 628 854 

petra.dafcikova@dekra.com 

kurzy.cz@dekra.com

 

 

kurzy pro registranty, kteří používají zubní rtg zařízení č.j. 11978/2017     X neomezeně

26.4. 2019

7.6. 2019 

6.9. 2019

18.10. 2019

6.12. 2019 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Karin Hamplová k.hamplova@dtocz.cz 

 

 

 

 

odborná příprava vybraných pracovníiků k vykonávání soustavného dohledu na pracovišti LO, průmyslová a jiná pracoviště nejvýše III. kategorie včetně ORZ a při poskytování služeb provozovateli ného dohledu při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie A
č.j. 28404/2008
X     31.12.2026

 29.- 31.1. 2019

2.- 4. 4. 2019 

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439 Karin Hamplová k.hamplova@dtocz.cz  příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní rtg zařízení byla provedena podle AZ R
č.j. 5961/2017
    X neomezeně 25.10.2018
HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
Email: vach@hdtdental.cz
280 65 425

vach@hdtdental.cz

mobil:

603 443 117

Irena Trbolová 

mobil: 605 390 210

ing. S. Štokingerová

mobil: 776 722 742  

Povolení pro vzdělávací kurzy pro osoby zajišťující RO registranta a Povolení k provádění odborné a další odborné přípravy (kurzů) vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích, kde ZIZ pro LO A a B: č.j. 1051/2017
R: č.j. 1002/2017
X X X neomezeně
IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

Mgr. V. Šmíd  

tel. 495 532 059

email: imeda@seznam.cz 

příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní, veterinární rtg a rtg kostní denzitometry byla provedena podle AZ R

č.j. 9036/2017
    X neomezeně

5.6. 2019

18.9. 2019 

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Email: ivana.horakova@suro.cz, Alena Vávrová | IPVZ
23841 odborná příprava vybraných pracovníků soustavný dohled nad RO na pracovišti s ZIZ pro LO A
č.j. 4920/2007

X     31.12.2026
KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
Email: koutsky@mereni-rtg.cz
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

mobil: 605 280 827, 603 809 334

 

R
č.j. 17165/2017
    X neomezeně

24.5. 2019 v 12,30 hod.

Babákova 2390/2, Praha 11

 

LF Plzeň
Husova 3, Plzeň
216208 odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde LO A
č.j. 16035/2012
X     31.12.2026
LH Hradec Králové
Ovocný trh, 116 36 Praha 1
21608 soustavný dohled na pracovišti LO A
č.j. 27747/2011
X     31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140,
mobilní: 777 771 277
e-mail: moravec@mgp.cz
provádění odborné, další odborné přípravy pro činnosti dle § 3 a), b) vyhlášky č. 409 a přípravy pro osoby zajišťující radaiční ochranu registranta A,B a R
č.j. 194/2017
X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

Masarykova univerzita
Kamenice 5, 625 00 Brno
216224 A soustavný dohled na pracovišti LO A
č.j. 66/2012
X     31.12.2026
MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Email: l.trdy@volny.cz
Evidenční číslo: 552577


příprava osob zajišťujících radaiční ochranu registranta používajícího zubní, veterinární RTG nebo kostní denzitometr R
č.j. 3242/2017
    X neomezeně
SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
Email: svehlova@sujchbo.cz
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

A odborná příprava vybraných pracovníků - soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti a při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radiaktivního nerostu A
č.j. 19773/2004
X     31.12.2026
SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
Email: vzdelavani@suro.cz
86652053 A odborná příprava vybraných pracovníků pro činnosti dle § 3 písmene a)-c) vyhlášky č. 409/2016 Sb. A
č.j. 10593/2013
X     31.12.2026
UNIT s.r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
Email: unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz
47451432

Dana Horáková 

unit@unit.cz

dana.horakova@unit.cz 

 

 

povolení pro vybrané pracovníky pro činnosti dle § 3 a) vyhlášky č. 409/2016 Sb. A

č.j. 16869/2009
X     neomezeně  

1.-3. 11. 2019

hotel  Trim, Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz
Email: unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz
47451432

unit@unit.cz, dana.horakova@unit.cz

773 150 349 

povolení k přípravě registranta (zubní) č.j. 5248/2017     X neomezeně

2.11. 2019

hotel  Trim, Pardubice

 

Univerzita Karlova, Přírodověděcká fakulta
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
216208 A odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku A
č.j. 5046/2009
X     31.12.2026
Univerzita Palackého, LF Olomouc
Třída Svobody 8, 771 47 Olomouc
Email: miroslav.herman@lfol.cz
61989592 miroslav.herman@lfol.cz soustavný dohled na pracovišti LO A
č.j. 2793/2012
X     31.12.2026
VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
Email: info@vf.cz
25532219

Mgr. Petr Borek
petr.borek@vf.cz

odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích, kde ZIZ pro lékařské ozáření a povolní k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta A č.j. 3564/2009
R č.j. 3109/2017
X   X 31.12.2026

 

 

VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
Email: info@vmk.rtg.cz
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

ing.  M. Vojtíšek

vzdělávací kurzy pro registranty R
č.j. 833/2017
    X 31.12.2026

1.6.2018