Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
1. LF UK
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2
216208

Doc. A. Burgetová

andrea.burgetova@vfn.cz 

 

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti radiodiagnostiky a nukleární medicíny

A: č.j. 21945/2019 X     neomezeně

19.- 21. 9. 2022

dále dle zájmu - viz kontakt

2. LF UK
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
216208

eva.jogheeova@lfmotol.cz

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 21659/2015 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
216208

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 10541/2013 X     31.12.2026
ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
4057503

Mgr. M. Starec
tel.: 602 462 432
milan.starec@atomvet.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 5092/2017
    X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření

A, B: č.j. 3363/2020
X X   neomezeně

9.9.  od 14,00 hod. on line

přehled kurzů: www.every-course.cz

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 16572/2017     X neomezeně

 

9.9. 2022 14-20 hod. on line

14.10. 2022 10-16 hod. on line

4.11. 2022 14-20 hod. on line

10.11. 2022 od 15, 00 hod. v Třebíči

2.12. 2022 14-20 hod. on line

více o přehledu kurzů: www.every-course.cz

 

 

Bofia medical, s.r.o.
Vladislavova 250, 269 01 Rakovník
27176827

Ing. Z. Doležalová

tel.: 603 183 599

bofia@zdravotnictvi.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5724/2017
    X neomezeně

30.11. 2022 od 14,00 hod. online

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115
08900426

Ing. Barbora Svobodová
tel.: 734 756 846
barbora.svobodova@camosci.cz

camosci@camosci.cz 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní a veterinární rentgenová zařízení

R: č.j. 4307/2020     X neomezeně

2.9. 2022 on line

přehled kurzů: https://camosci.eu/ceducation-true

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4
70994226

Jaroslava Ulčová 

tel.: 972 229 106, 725 736 762

ulcova@dkv.cd.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

A, B, R: č.j. 19321/2017 X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem. Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona.

A, B: č.j. 18783/2019 X X   neomezeně
DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření, na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

B: č.j. 13793/2019   X   neomezeně

B: kurzy další odborné příravy pro soustavný dohled nad radiační ochranou

 

7.10.2022

2.12. 2022

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 11978/2017     X neomezeně

16.9.2022  - zrušeno

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se používají významné zdroje ionizujícího záření v průmyslu, a na pracovištích poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je radiodiagnostické lékařské ozáření, a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.

A: č.j. 11617/2016 X     31.12.2026
DEKRA CZ a.s.
Turkova 100/19, 149 00 Praha 4

Ing. Hana Beranová

mobil: 721 632 759

hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

 

povolení k odborné a další odborné přípravě vybraných pracovníků pro vykonávání soustavného dohledu, a to při lékařském ozáření, při používání ZIZ v průmyslu na pracovištích nejvýše II. kategorie, při poskytování služeb v KP provozovateli pracovitště IV. kategorie 

 

A/ a B/:

SÚJB/OLO/13793/2019
X X   neomezeně

B:

7.10. 2022

2.12. 2022

A:

24.-26.10.2022

13.- 15.12.2022

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel.: 595 620 170, 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

A, B: č.j. 5654/2021 X X   neomezeně

dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz 

tel.: 724 217 370

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5961/2017
    X neomezeně

kurzy pro registranty: 3.9. 2022, 19.10. 2022, 3.12. 2022

Dušan Olejár
Oválová 330/12, 160 00 Praha 6
60453443

ole@olejar.cz

další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu při používání generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti nejvýše II. kategorie, při používání ZIZ , které jsou technickými rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních na pracovišti nejvýše II. kategorie, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách a servisu ZIZ na pracovišti nejvýše II. kategorie, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních a kromě radioterapeutického rtg ozařovače, dále pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ přejímací zkouškou nebo zkouškou dlouhodobé stability skiagrafického, skiaskopického rentgenového zařízení, skiagraficko-skiaskopického zařízení vybaveného DSA, zařízení výpočetní tomografie, mamografického rtg zařízení, zubního intraorálního rtg, 2D zubního OPG, včetně kefalografie, zubního výpočetního tomografu a technického rtg v průmyslu, školství a výzkumu

č.j. SÚJB/OLO/30245/2021   X   neomezeně
FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

simona.moznarova@fjfi.cvut.cz

zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz

tomas.urban@fjfi.cvut.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO. Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu. Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek. Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie.

A, B: č.j. 18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

lenka.thinova@fjfi.cvut.cz

Odborná příprava pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a stanovování osobních dávek na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z radonu a z přírodního ZIZ

A: č.j. 5666/2018 X     neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
280 65 425

vach@hdtdental.cz

tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření

A, B: č.j. 1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
28065425

vach@hdtdental.cz
tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 1002/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

tel.: 495 532 489

email: imeda@seznam.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry

R: č.j. 9036/2017     X neomezeně

7.9. od 12 - 18,30 hod.

7.12. od 12 -18,30 hod. 

dále dle zájmu - viz kontakt

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
00023841

ivana.horakova@suro.cz

vavrova@ipvz.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO

A, B: č.j. 7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

Ivan Hanousek
Sokolovská 2364, 390 03 Tábor
46700021

605 25 45 74

ivan.hanousek@seznam.cz

příprava fyzické osoby zajišťující RO osoby, jejíž registrace k používání zubního rentgenového zařízení byla provedena podle atomového zákona

SÚJB/OLO/218891     X neomezeně
KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

koutsky@mereni-rtg.cz 

tel.: 605 280 827, 603 809 334

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

R: č.j. 17165/2017     X neomezeně

27.10. 2022 od 12,30 hod. prezenčně i on line Praha

10.11. 2022 od 12,30 hod. prezenčně i on line Brno

11.11. 2022 od 12,30 hod. prezenčně i on line Hradec Králové

16.12. 2022 od 12,30 hod. prezenčně i on line Praha

LF Univerzity Hradec Králové
Ovocný trh, 116 36 Praha 1
00021608

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 27747/2011 X     31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

Masarykova univerzita
Kamenice 5, 625 00 Brno
00216224

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 66/2012 X     31.12.2026
MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Evidenční číslo SÚJB: 552577

l.trdy@volny.cz

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení nebo kostní denzitometr

R: č.j. 3242/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

PřF UK
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

tel.: 723 804 394

Odborná další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku.

A, B: č.j. 1133/2021 X X   neomezeně

5.- 7. 9. 2022

dále viz kontakt,

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu. Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě.

A, B: č.j. 18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v. i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

86652053

vzdelavani@suro.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: SÚJB/OLO/15844/2021     X neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

odborná příprava při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice
47451432

Jan Kroužel 

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

č.j. 9987/2020


X X   neomezeně

odborná příprava: 25.-27.11. 2022 prezenčně v Hotelu Trim, Semtínská 56, Pardubice

další odborná příprava pro radiodiagnostika: 

15.12. 2022 on line

odborná příprava pro soustavný dohled všeobecný:

10.3. - 12.3. 2023 prezenčně v Hotelu Trim Pardubice, Semtínská 56, 53 535 Pardubice 

dále le dle zájmu - viz kontakt a viz: https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

UNIT s.r.o.
Teplého 1398, 530 02 Pardubice


47451432

Jan Kroužel

jan.krouzel@unit.cz

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

R: č.j. 5248/2017     X neomezeně

kurz pro registranty-stomatology:

21.11. 2022 on line

26.11. 2022 prezenčně Hotel TRIM, Semtínská 56, Pardubice

19.12. 2022 on line

dále dle zájmu viz kontakt a https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Petra Šimicová, tel.: 77 593 462, Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

kurzy@lfp.cuni.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
61989592

miroslav.herman@ifol.cz

Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO

A, B: č.j. 18680/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Dufková:

tel.: 776 277 932

marketa.dufkova@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B: č.j. 29527/2021
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

22.9. 2022, 24.9.2022 jen on line (platforma ZOOM)

dále i dle zájmu - viz kontakt

VFN v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
00064165

katerina.danickova@vfn.cz

tel.: 720 950 681

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ.

B: č.j. 11362/2020   X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

Ing.  M. Vojtíšek

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

R: č.j. 833/2017     X neomezeně

 dle zájmu - viz kontakt