Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
1. LF UK
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2
216208

Doc. A. Burgetová

andrea.burgetova@vfn.cz 

 

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti radiodiagnostiky a nukleární medicíny A: č.j. 21945/2019 X     neomezeně

14.- 16.2. 2022

 

dále dle zájmu - viz kontakt

2. LF UK
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: eva.jogheeova@lfmotol.cz
216208 Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření A: č.j. 21659/2015 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
216208 Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření A: č.j. 10541/2013 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

ATOMVET.CZ s r.o.
Srbská 497/11, 460 01 Liberec
Email: milan.starec@atomvet.cz
4057503

Mgr. M. Starec
mobil: 602 46 24 32
milan.starec@atomvet.cz

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro veterinární rentgenová zařízení R: č.j. 5092/2017
    X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
Email: info@every-course.cz
4200535

info@every-course.cz

www.every-course.cz

mobil: 721 29 34 10

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření A, B: č.j. 3363/2020
X X   neomezeně

16.6. od 13,30 hod. Kulturní dům Vodňany 

24.6. od 14,00 hod. on line

9.9.  od 14,00 hod. on line

 

dále dle zájmu - viz kontakt

Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
Email: info@every-course.cz
4200535

www.every-course.cz

email: info@every-course.cz

mobil: 721 29 34 10

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta R: č.j. 16572/2017     X neomezeně

28.1. 2022 on line

Bofia medical, s.r.o.
Vladislavova 250, 269 01 Rakovník
Email: bofia@zdravotnictvi.cz
27176827

Ing. Z. Doležalová

mobil: 603 183 599 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení R: č.j. 5724/2017
    X neomezeně

27.1. 2022 od 14,00 hod. on line

3.3. 2022 od 14,00 hod. on line

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.
627 00 Brno, Tuřanka 1222/115
Email: camosci@camosci.cz
08900426

Ing. Barbora Svobodová
mobil: 734 756 846
barbora.svobodova@camosci.cz

https://camosci.eu/ceducation-true

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní a veterinární rentgenová zařízení R: č.j. 4307/2020     X neomezeně

3.6.2022  on line

7.6. 2022

od 10,00 hod. v Lotus Centrum, Na Hrůdách 1147, 690 02 Břeclav

2.9. 2022 on line

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4

Email: ulcova@dkv.cd.cz
70994226

Jaroslava Ulčová 

T: +420 972 229 106

M: + 420 725 736 762

E: mailto:ulcova@dkv.cd.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení A, B, R: č.j. 19321/2017 X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649 Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem. Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona. A, B: č.j. 18783/2019 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
Email: kurzy.cz@dekra.com
49240188

Ing. H. Beranová 
mobil: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření, na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. B: č.j. 13793/2019   X   neomezeně

B: kurzy další odborné příravy pro soustavný dohled nad radiační ochranou

19.8. 2022

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
Email: kurzy.cz@dekra.com
49240188

Ing. H. Beranová 
mobil: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení R: č.j. 11978/2017     X neomezeně

 R: kurzy pro registranty

16.9.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
Email: kurzy.cz@dekra.com
49240188

Ing. H. Beranová 
mobil: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se používají významné zdroje ionizujícího záření v průmyslu, a na pracovištích poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je radiodiagnostické lékařské ozáření, a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči. A: č.j. 11617/2016 X     31.12.2026

27. - 29.6. 2022

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel. 595 620 170, mobil 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz 

 

 

 

 

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie A, B: č.j. 5654/2021 X X   neomezeně

kurz odborné přípravy:

17.5. - 19.5. 2022

kurz další odborné přípravy:

6.4. 2022

4.5. 2022

 

 

 

 

více dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz 

mobil: 724 217 370

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení R: č.j. 5961/2017
    X neomezeně

kurzy pro registranty:

23.4.2022

24.5. 2022

3.9. 2022

19.10. 2022

3.12. 2022Dušan Olejár
Oválová 330/12, 160 00 Praha 6
Email: ole@olejar.cz
60453443 další odborná příprava pro vykonávání soustavného dohledu při používání generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti nejvýše II. kategorie, při používání ZIZ , které jsou technickými rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních na pracovišti nejvýše II. kategorie, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách a servisu ZIZ na pracovišti nejvýše II. kategorie, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou rentgenovými zařízeními, kromě defektoskopických a karotážních a kromě radioterapeutického rtg ozařovače, dále pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ přejímací zkouškou nebo zkouškou dlouhodobé stability skiagrafického, skiaskopického rentgenového zařízení, skiagraficko-skiaskopického zařízení vybaveného DSA, zařízení výpočetní tomografie, mamografického rtg zařízení, zubního intraorálního rtg, 2D zubního OPG, včetně kefalografie, zubního výpočetního tomografu a technického rtg v průmyslu, školství a výzkumu č.j. SÚJB/OLO/30245/2021   X   neomezeně
FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
Email: simona.moznarova@fjfi.cvut.cz, zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz, tomas.urban@fjfi.cvut.cz
68407700

 

 

 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO. Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu. Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek. Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie. A, B: č.j. 18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
Email: lenka.thinova@fjfi.cvut.cz
68407700 Odborná příprava pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a stanovování osobních dávek na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z radonu a z přírodního ZIZ A: č.j. 5666/2018 X     neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
Email: vach@hdtdental.cz
280 65 425

vach@hdtdental.cz

mobil: 603 443 117

Irena Trbolová mobil: 605 390 210

ing. S. Štokingerová mobil: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření A, B: č.j. 1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
Email: vach@hdtdental.cz
28065425

vach@hdtdental.cz
mobil: 603 443 117

Irena Trbolová
mobil: 605 390 210

ing. S. Štokingerová
mobil: 776 722 742

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta R: č.j. 1002/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

IMEDA spol.s r.o.
Hálkova 473/22, Hradec Králové
579360

Ing. M. Tměj

tel. 495 532 489

email: imeda@seznam.cz 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení a kostní denzitometry R: č.j. 9036/2017     X neomezeně

1.6. 2022 od 12-18,30 hod

7.9. od 12 - 18,30 hod.

7.12. od 12 -18,30 hod. 

dále dle zájmu - viz kontakt

 

 

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
Email: ivana.horakova@suro.cz, vavrova@ipvz.cz
00023841 Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO A, B: č.j. 7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

KOUTSKÝ - měření a posuzování RTG, s.r.o
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
Email: koutsky@mereni-rtg.cz
03488292

navratilova@mereni-rtg.cz

mobil: 605 280 827, 603 809 334

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta R: č.j. 17165/2017     X neomezeně

16.9. 2022 od 12,30 hod. prezenčně v Litoměřicích

20.9. 2022 od 13,00 hod. prezenčně v Teplicích

14.10. 2022 od 9,30 hod. prezenčně Praha - Chodov

4.11. 2022 od 9,30 hod. prezenčně v Děčíně

25.11. 2022 od 12,30 hod. online i prezenčně v Praze

LF Univerzity Hradec Králové
Ovocný trh, 116 36 Praha 1
00021608 Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření A: č.j. 27747/2011 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, mobil: 606 60 32 81
e-mail: zuzana.paskova@mgp.cz

 
odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta. A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

Masarykova univerzita
Kamenice 5, 625 00 Brno
00216224 Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření A: č.j. 66/2012 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

MUDr. Leopold Trdý
Strnadova 10, 628 00 Brno
Email: l.trdy@volny.cz
Evidenční číslo SÚJB: 552577

 

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta pro zubní, veterinární rentgenová zařízení nebo kostní denzitometr R: č.j. 3242/2017     X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

PřF UK
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
Email: ondrej.salek@natur.cuni.cz
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

mobil: 723804394

Odborná další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku. A, B: č.j. 1133/2021 X X   neomezeně

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
Email: svehlova@sujchbo.cz
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu. Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě. A, B: č.j. 18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v. i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4


Email: vzdelavani@suro.cz
86652053 Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení R: SÚJB/OLO/15844/2021     X neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Email: vzdelavani@suro.cz
86652053

https://nabidka.radiacniochrana.cz

odborná příprava při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
Email: vzdelavani@suro.cz
86652053

https://nabidka.radiacniochrana.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice

Email: jan.krouzel@unit.cz
47451432

Jan Kroužel 

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. č.j. 9987/2020


X X   neomezeně

odborná příprava:

25.-27.11. 2022 prezenčně v Hotelu Trim, Semtínská 56, Pardubice

další odborná příprava pro soustavný dohled všeobecný

30.9. 2022 on line

další odborná příprava pro soustavný dohled na radiodiagnostice

14.10.2022

dále dle zájmu - viz kontakt a viz:

https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

 

UNIT s.r.o.
Teplého 1398, 530 02 PardubiceEmail: jan.krouzel@unit.cz
47451432

Jan Kroužel

jan.krouzel@unit.cz

 

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení R: č.j. 5248/2017     X neomezeně

kurz pro registranty-stomatology

23.9. 2022

on line

26.11. 2022 prezenčně

Hotel TRIM, Semtínská 56, Pardubice

dle zájmu viz kontakt

 

https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

 

 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
Email: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz
00216208

Petra Šimicová
tel.: +420 377 593 462
email: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

kurzy@lfp.cuni.cz

https://alf.is.cuni.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt

viz webová aplikace ALF: https://alf.is.cuni.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
Email: miroslav.herman@ifol.cz
61989592 Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO A, B: č.j. 18680/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
Email: marketa.dufkova@vfnuclear.com
25532219

Markéta Dufková mobil 776 277 932

 

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta A, B: č.j. 29527/2021
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

24.3. 2022

9.4. 2022

22.9. 2022

24.9.2022

jen on line (platforma ZOOOM)

 

dále i dle zájmu - viz kontakt

VFN v Praze
U nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Email: katerina.danickova@vfn.cz
00064165

katerina.danickova@vfn.cz

mobil: 720950681

Další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ. B: č.j. 11362/2020   X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

25.3. 2022 kurz další odborné přípravy pro soustavný dohled na radiaodiagnostice

VMK-RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45, 170 00 Praha 7
Email: info@vmk.rtg.cz
24294021

info@vmk.rtg.cz

O. Vojtíšek prom. fyzik 

ing.  M. Vojtíšek

Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta. R: č.j. 833/2017     X neomezeně

 dle zájmu - viz kontakt