Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:
Zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou
 


Právní subjekt Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
Alvel, a.s.
602 00 Brno, Štefánikova 41
29305322

zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou pro držitele povolení k poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

SÚJB/RCCB/9772/2017 neomezeně
COSTRAD – TECH spol. s r.o.
Dělnická 6
170 00 Praha 7
25608037

služby k provádění k soustavného dohledu nad radiační ochranou provozovateli sledovaných a KP

 

SÚJB/OZ/16857/2013 31.12.2026
ČEZ a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
45274649 služby k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou na pracovištích I.kategorie s jednoduchými zdroji ionizujícího záření - zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči určenými k měření fyzikálních veličin, které jsou součástí technologie klasických elektráren SÚJB/OZ/5708/2011 31.12.2026
ČEZ ENERGOSERVIS spol.s r.o.
Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
60698101

zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou pro držitele povolení k poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

SÚJB/RCBM/15539/2017 neomezeně
DIAMO, státní podnik
471 27 Stráž pod Ralskem
00002739 soustavný dohled na dodržováním požadavků RO dohlížející osobou na pracovištích se zdroji přírodního záření III. kategorie SÚJB/RCKA/17936/2010 31.12.2026
Dr. Jiří Valášek, Detekce Ionizujícího Záření
Babičkova 32, 613 00 brno
47391316

vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu dohlížející osobou

č.j. SÚJB/OZ/26273/2011 31.12.2026
CHEMCOMEX Praha a.s.
Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč
25076451

zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou pro držitele povolení k poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

SÚJB/RCBM/22255/2020 neomezeně
I &C Energo a.s.
Pražská 684/49, Borovina, 674 01 Třebíč
49433431

zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou pro držitele povolení k poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

SÚJB/RCBM/18384/2017 neomezeně
INELSEV Servis s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
61327603 soustavný dohled pro pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro průmyslové aplikace, kromě pracovišť defektoskopických, karotážních, radioterapeutických a průmyslových ozařoven SÚJB/OZ/16520/2010 31.12.2026
Ing. Antonín Koutský
Oblouková 295, 403 40 Ústí nad Labem
16436784

služba soustavného dohledu nad RO

SÚJB/OZ/23583/2012 31.12.2026
Ing. Dana Brounková
Arne Nováka 6,
602 00 BRNO
68616147

soustavný dohled pro KP ČEZ, a.s.

č.j. 6444/2007 31.12.2026
Ing. Dušan Olejár - OLE
Lužná 591/4,
160 00 Praha 6
60453443

vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou

č.j. SÚJB/OLO/10835/2021 neomezeně
Ing. Dušan Olejár -OLE, s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
05620503 zajištění soustavného dohledu nad RO na pracovišti I. a II. kategorie, kde se používají jednoduché a významné ZIZ v radiodiagnostice SÚJB/OEHO/192/2017 neomezeně
Ing. Pavel Brich
Polní 2160/78
32600 Plzeň 2 - Slovany
soustavný dohled zajišťován pro držitele povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) a r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří vykonávají povolené činnosti v KP ČEZ, a.s. SÚJB/RCCB/24097/2015 31.12.2026
Ing. Vladimír Slanina
Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou
14682249

vykonávání služeb významných z hlediska RO, a to zajištění soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (ČEZ, a.s.) 

SÚJB/OEHO/24085/2017 neomezeně
Ing. Zdeněk Křečan
Žitná 163, 251 70 Dobřejovice, Praha - východ, mobil 306 442 521
Email: kzdenda23@gmail.com
43637531 zajištění soustavného dohledu jako dohlížející osoba při používání ZIZ pro LO na pravovištích II. kategorie, kromě používání ORZ   č.j. SÚJB/OLO/20064/2018 neomezeně
Jaroslav Bradík - MERIV
Durchova 2445/5
720 02 Přerov
44179804

služby k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou

SÚJB/OZ/10842/2011 31.12.2026
Jaroslav Široký
Pozdaťín 64, 675 03 Budišov
62131214

vykonávání služby významné z hlediska radaiční ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou

SÚJB/OZ/18122/2014 31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575,
760 01 ZLÍN
42340586

vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou

č.j. SÚJB/OZ/26844/2011 31.12.2026
Mgr. Karel Zeman
Komenského 386, 378 56 Studená
116386

vykonávání služby významné z hlediska radaiční ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou

č.j. SÚJB/OZ/3697/2014 31.12.2026
NUMET spol. s r.o.
Hubrova 1
628 00 Brno
48531227 soustavný dohled na pracovištích v průmyslu, kde se používají technická rtg zařízení a URZ SÚJB/OEHO/12657/2017 neomezeně
NUVIA a.s.
Modřínová 1094
Nové Dvory
674 01 Třebíč
25506331

Soustavný dohled

Soustavný dohled v KP ČEZ, a.s. a ÚRAO Dukovany 

1139/2012
55629/2006
31.12.2026
NUVIA Dosimetry, s.r.o.
Na Truhlářce 39/64, Praha 8
45240043 zajištění soustavného dohledu nad RO na průmyslových pracovištích nejvýše II. kategorie, která používají rtg a URZ osobou, SÚJB/OEHO/12214/2017 neomezeně
PROTECT PARTNER s.r.o.
Podkostelí 120, 517 73 Opočno
27471152 služba k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou SÚJB/OZ/13842/2011 31.12.2026
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 00 Plzeň
25235753

zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou pro držitele povolení k poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie


SÚJB/RCBM/1808/2018
neomezeně
ÚJV Řež, a.s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
46356088

vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou

č.j. SÚJB/OROPC/268/2019 neomezeně
VF, a.s.
Nám. Míru 50,
679 21 ČERNÁ HORA
25532219 zajištění soustavného dohledu nad RO dohlížející osobou pro pracoviště průmyslová, lékařská, s ozařovačem krve,  při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a při používání ZIZ na pracovišti IV. kategorie    SÚJB/OEHO/19425/2017 neomezeně
VINAMET
Dělnická 566/12
736 01 Havířov
26845148

vykonávání služby významné z hlediska radiční ochrany, a to soustavného dohledu nad radiční ochranou dohlížející osobou

SÚJB/OEHO/11512/2016 31.12.2026
Vrbík.s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
02066041

vykonávání služby významné z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou při nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získání radiaktivního nerostu a uloženého v odvalech a odkalištích 

č.j. SÚJB/RCKA/14404/2016 31.12.2026