Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:
Zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou
 


Právní subjekt Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
AFRAS Energo s.r.o.
Pražská 684/49
674 01 Třebíč
60714123 soustavný dohled v KP ČEZ, a.s. a ÚRAO Dukovany 17483/2007 31.12.2026
Alvel, a.s.
602 00 Brno, Štefánikova 41
29305322 vykonávání služeb významných z hlediska RO, a to zajištění soustavného dohledu jako DO (v KP ČEZ a.s.) SÚJB/RCCB/9792 neomezeně
COSTRAD – TECH spol. s r.o.
Dělnická 6
170 00 Praha 7
25608037 soustavný dohled SÚJB/OZ/16857/2013 31.12.2026
ČEZ a.s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
45274649 služby k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou na pracovištích I.kategorie s jednoduchými zdroji ionizujícího záření - zařízení s uzavřenými radionuklidovými zářiči určenými k měření fyzikálních veličin, které jsou součástí technologie klasických elektráren SÚJB/OZ/5708/2011 31.12.2026
DIAMO, státní podnik
471 27 Stráž pod Ralskem
00002739 soustavný dohled na dodržováním požadavků RO dohlížející osobou na pracovištích se zdroji přírodního záření III. kategorie SÚJB/RCKA/17936/2010 31.12.2026
CHEMCOMEX Praha a.s.
Elišky Přemyslovny 379
156 00 Praha - Zbraslav
25076451 Soustavný dohled v KP ČEZ, a.s. a ÚRAO Dukovany 13130/2008 31.12.2026
INELSEV Servis s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
61327603 soustavný dohled pro pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči pro průmyslové aplikace, kromě pracovišť defektoskopických, karotážních, radioterapeutických a průmyslových ozařoven SÚJB/OZ/16520/2010 31.12.2026
Ing. Antonín Koutský
Oblouková 295
403 40 Ústí nad Labem
16436784 soustavný dohled SÚJB/OZ/23583/2012 31.12.2026
Ing. Dana Brounková
Arne Nováka 6,
602 00 BRNO
68616147 soustavný dohled pro KP ČEZ, a.s. 6444/2007 31.12.2026
Ing. Dušan Olejár - OLE
Lužná 591/4,
160 00 Praha 6
60453443 soustavný dohled SÚJB/OZ/6198/2013 31.12.2026
Ing. Dušan Olejár -OLE, s.r.o.
Lužná 591/4, 160 00 Praha 6
05620503 zajištění soustavného dohledu nad RO na pracovišti I. a II. kategorie, kde se používají jednoduché a významné ZIZ v radiodiagnostice SÚJB/OEHO/192/2017 neomezeně
Ing. Ivo Coufal
Opavská 6
747 64 Velká Polom
48830364 soustavný dohled pro pracoviště se zubními rentgenovými zařízeními SÚJB/OZ/6310/2010 31.12.2026
Ing. Pavel Brich
Polní 2160/78
32600 Plzeň 2 - Slovany
soustavný dohled zajišťován pro držitele povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) a r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří vykonávají povolené činnosti v KP ČEZ, a.s. SÚJB/RCCB/24097/2015 31.12.2026
Ing. Vladimír Slanina
Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou
14682249 vykonávání služeb významných z hlediska RO, a to zajištění soustavného dohledu jako dohlížející osoba při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (ČEZ, a.s.)  SÚJB/OEHO/24085 neomezeně
Ing. Zdeněk Křečan
Žitná 163, 251 70 Dobřejovice, Praha - východ
43637531 soustavný dohled na pracovišti LO II. kategorie, kromě ORZ   č.j. SÚJB/OLO/20064/2018 neomezeně
Ing. Zdeněk Křečan
Žitná 163, 251 70 Dobřejovice, Praha - východ, mobil 306 442 521
Email: kzdenda23@gmail.com
43637531 zajištění soustavného dohledu jako dohlížející osoba při používání ZIZ pro LO na pravovištích II. kategorie, kromě používání ORZ   č.j. SÚJB/OLO/20064/2018 neomezeně
Jaroslav Bradík - MERIV
Durchova 2445/5
720 02 Přerov
44179804 služby k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou SÚJB/OZ/10842/2011 31.12.2026
Karel ZEMAN
Komenského 386,
378 56 STUDENÁ
63867516 soustavný dohled SÚJB/OZ/3697/2014 31.12.2026
NUMET spol. s r.o.
Hubrova 1
628 00 Brno
48531227 soustavný dohled na pracovištích v průmyslu, kde se používají technická rtg zařízení a URZ SÚJB/OEHO/12657/2017 neomezeně
NUVIA a.s.
Modřínová 1094
Nové Dvory
674 01 Třebíč
25506331

Soustavný dohled

Soustavný dohled v KP ČEZ, a.s. a ÚRAO Dukovany 

1139/2012
55629/2006
31.12.2026
NUVIA Dosimetry, s.r.o.
Na Truhlářce 39/64, Praha 8
45240043 zajištění soustavného dohledu nad RO na průmyslových pracovištích nejvýše II. kategorie, která používají rtg a URZ osobou, SÚJB/OEHO/12214/2017 neomezeně
PROTECT PARTNER s.r.o.
Podkostelí 120, 517 73 Opočno
27471152 služba k zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou SÚJB/OZ/13842/2011 31.12.2026
RADON v.o.s.
Novákových 6
180 00 Praha 8
00473316 soustavný dohled pro pracoviště III. kategorie DIAMO, s.p. SÚJB/RCKA/14386/2010 31.12.2026
RADON v.o.s.
Novákových 6
180 00 Praha 8
00473316 zajištění soustavného dohledu na pracovištích se zubními, diagnostickými a veterinárními rentgenovými zařízeními SÚJB/OZ/29135/2010 31.12.2026
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 00 Plzeň
25235753 soustavný dohled v KP ČEZ, a.s. SÚJB/RCBM/14155/2010 31.12.2026
VF, a.s.
Nám. Míru 50,
679 21 ČERNÁ HORA
25532219 zajištění soustavného dohledu nad RO dohlížející osobou pro pracoviště průmyslová, lékařská, s ozařovačem krve,  při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a při používání ZIZ na pracovišti IV. kategorie    SÚJB/OEHO/19425/2017 neomezeně
VINAMET
Dělnická 566/12
736 01 Havířov
26845148 soustavný dohled SÚJB/OEHO/11512/2016 31.12.2026
VMK – RTG s.r.o.
Ovenecká 99/45
170 00 Praha 7
24294021 soustavný dohled SÚJB/OZ/29752/2012 31.12.2026