Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:
Provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu
 


Právní subjekt Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
ČEZ, a.s.
Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
45274649

Pro vlastní potřebu

vnitřní ozáření:

- měření aktivity radionuklidů v lidském těle nebo biologických vzorcích,

- stanovení úvazku efektivní dávky výpočtem na základě měření příslušné veličiny dle předložených metodik,

zevní ozáření:

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů  a neutronů prostřednictvím elektronického dozimetru,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů, termálních a intermediálních neutronů prostřednictvím termoluminiscenčního dozimetru,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím radiofotoluminiscenčního dozimetru, 

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím prstového termoluminiscenčního dozimetru,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm Hp(0,07) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím prstového termoluminiscenčního dozimetru,

- stanovení ekvivalentní dávky na kůži s použitím prstového termoluminiscenčního dozimetru,

- stanovení ekvivalentní dávky na ruce s použitím prstového termoluminiscenčního dozimetru,

- stanovení efektivní dávky E výpočtem na základě měření příslušných veličin dle předložených metodik,

 
Pro pracoviště Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany:
 

vnitřní ozáření:

- měření aktivity radionuklidů v lidském těle nebo biologických vzorcích,

- stanovení úvazku efektivní dávky výpočtem na základě měření příslušné veličiny dle předložených metodik,

zevní ozáření:

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím elektronického dozimetru,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů prostřednictvím radiofotoluminiscenčního dozimetru.
 
SÚJB/OEHO/7490/2021 neomezeně
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, 140 00 Jáchymov
29211808

vnitřní ozáření:

-  stanovení úvazku efektivní dávky.

SÚJB/OEHO/17471/2011 31.12.2026
NUVIA Dosimetry, s.r.o.
Na Truhlářce 39/64,
180 00 Praha

Email: dosimetry@nuvia.cz
45240043

zevní ozáření:

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů, elektronů a tepelných neutronů filmovým dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření fotonů TLD dozimetrem,

 - vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) měřeného v polích záření rychlých i intermediálních neutronů stopovým dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm Hp(0,07) měřeného v polích záření fotonů, elektronů a tepelných neutronů filmovým dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 3 mm Hp(3) měřeného v polích záření fotonů a elektronů očním filmovým dozimetrem,

- stanovení ekvivalentní dávky na ruce (prstový TLD dozimetr),

- stanovení ekvivalentní dávky v oční čočce (oční filmový dozimetr),

- stanovení ekvivalentní dávky na kůži (filmový dozimetr),

- stanovení efektivní dávky E.

SÚJB/OEHO/2178/2020 neomezeně
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha
66000769
Pro vlastní potřebu:
 
- stanovení efektivní dávky z inhalace radonu a produktů jeho přeměny vlastním měřením,
 
- stanovení efektivní dávky,
 
- posuzování dávek ze zevního a vnitřního ozáření.

SÚJB/OEHO/23892/2020 neomezeně
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Kamenná 71, 262 31 Milín
70565813

- stanovení efektivní dávky z inhalace radonu a produktů jeho přeměny prostřednictvím folie Kodak, která je součástí dozimetru ALGADE,

- stanovení efektivní dávky z příjmu dlouhodobých radionuklidů emitujících alfa záření měřeného pomocí filtru, který je součástí dozimetru ALGADE,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) pro záření gama měřeného prostřednictvím termoluminiscenčního dozimetru, který je součástí dozimetru ALGADE,

- stanovení efektivní dávky s použitím termoluminiscenčního dozimetru, který je součástí dozimetru ALGADE,

- stanovení efektivní dávky z inhalace radonu a produktů jeho přeměny prostřednictvím folie Kodak, která je součástí dozimetru OD-88,

- stanovení efektivní dávky z příjmu dlouhodobých radionuklidů emitujících alfa záření měřeného pomocí filtru, který je součástí dozimetru OD-88,

- stanovení efektivní dávky z osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) pro záření gama měřeného dozimetrem na bázi opticky stimulované luminiscence,

- stanovení efektivní dávky z inhalace radonu a produktů jeho přeměny vlastním měřením,

- stanovení efektivní dávky vlastním měřením dávkového příkonu záření gama,

- stanovení efektivní dávky E,

- posuzování dávek ze zevního a vnitřního ozáření.


SÚJB/OEHO/6370/2021 neomezeně
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha
86652052

vnitřní ozáření:

- stanovení úvazku efektivní dávky.

 

Pro vlastní potřebu 

zevní ozáření:

- měření osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) a Hp(0,07) záření gama, beta, X a neutrony,

- stanovení efektivní dávky E,

- stanovení ekvivalentní dávky HT,

 

 

SÚJB/OEHO/11709/2016 31.12.2026
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež
Email: ujv@ujv.cz
46356088

vnitřní ozáření:

- měření aktivity radionuklidů v lidském těle nebo biologických vzorcích,

- stanovení úvazku efektivní dávky.

SÚJB/OEHO/4049/2020 neomezeně
VF, a.s.
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora
Email: dozimetrie@vf.cz
25532219

zevní ozáření:

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) ze zážení gama, beta a rentfenového záření opticky stimulovaným dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 10 mm Hp(10) z rychlých i tepelných neutronů stopovým dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 0,07 mm Hp(0,07) ze zážení gama, beta a rentfenového záření opticky stimulovaným dozimetrem,

- vyhodnocování osobního dávkového ekvivalentu v hloubce 3 mm Hp(3) ze zážení gama, beta a rentfenového zářeníTLD dozimetrem,

- stanovení ekvivalentní dávky na ruce (prstový TLD dozimetr),

- stanovení ekvivalentní dávky v oční čočce (oční TLD dozimetr),

- stanovení ekvivalentní dávky na kůži (opticky stimulovaný dozimetr),

- stanovení efektivní dávky E.

SÚJB/OEHO/15144/2019, opravené č.j. SÚJB/OEHO/15682/2019 neomezeně