Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany:
Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření
 


A - stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 98 zákona č. 263/2016 Sb.
B - měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely podle § 98 a 99 zákona č. 263/2016 Sb.)
E - měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu pro účely podle § 101 zákona č. 263/2016 Sb.
F - měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě pro účely podle § 100 zákona č. 263/2016 Sb.
F/RN - měření a hodnocení obsahu dalších přírodních radionuklidů ve vodě pro účely podle § 100 zákona č. 263/2016 Sb.
G - obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření podle § 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb.Všechny kraje

Název Pracovník s oprávněním ZOZ IČ / Datum narození Evidenční číslo DP Telefon A B E F F/RN G Č.j. rozhodnutí o povolení Platnost
ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 339/9
190 00 Praha 9 - Vysočany
Hlavní město Praha
RNDr. Michal Kačenka, Ph.D., E,F (neomezeně)
Ing. Tomáš Bouda,CSc., E, F/R (do 30.11.2025)
Ing. Radim Kunc, E, F/R (do 28.02.2026)
Ing. Tomáš Bouda, CSc., G (neomezeně)
Ing. Iva Vošahlíková (do 31.12.2022)
27407551 296694 487 828 500     X X X X SÚJB/OPZ/1306/2018
SÚJB/OPZ/20829/2018
neomezeně
AQUATEST, a.s.
Geologická 4
152 00 Praha 5
Hlavní město Praha
Tereza Liberská, Bc., F/R (do 31.10.2026)
44794843 107506 234 607 111
234 607 444
      X X   53487/2006 31.12.2026
BIOANALYTIKA CZ spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
Email: bioanalytika@bioanalytika.cz
Pardubický kraj
Ing. Petr Dobiáš Ph.D., F/R (neomezeně)
25916629 210056 469 681 495
606 672 098
      X     SÚJB/RCHK/2158/2010 31.12.2026
ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7 115 19 Praha 1
Hlavní město Praha
Prof. Ing. Tomáš Čechák,CSc., E (do 31.12.2023)
68407700 115479 224 358 255     X       25332/2007 31.12.2026
Ing. František Vychytil, CSc., člen srdužení NUKLID
Kralovická 59
323 28 Plzeň
Email: nuklid@nuklid.cz
Plzeňský kraj
Ing. František Vychytil, CSc., A,B.E,F/R (do 30.04.2023)
66379326 187186 377 527 073
777 666 380
X X X X X   40587/2006 31.12.2026
Institut pro testování a certifikaci a.s.
tř. Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Zlínský kraj
pobočka: Divize CSI
Pražská 16
102 21 Praha 10
Email: viktorkilian@volny.cz
Hlavní město Praha
Ing. Viktor Kilián, A,B,E (do 18.07.2023)
45274860 108634 271750451
281017496
607234300
    X       SÚJB/OPZ/18558/2019 neomezeně
Jarmila Marková - RADONOVÝ SERVIS
Mikulovice 30
530 02 Pardubice
Email: radon_servis@volny.cz
Pardubický kraj
Ing. René Marek, A,B,F/R (do 31.01.2024)
64818098 227587 466 635 815
605 285 577
X X   X X   SÚJB/OPZ/8322/2008 31.12.2026
ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
Lhotka 219
560 02 Česká Třebová
Email: kolarik@2g-geolog.cz
Pardubický kraj
Mgr. Vladimír Kolařík, F (do 30.04.2022)
Ing. Miroslav Kubík, F/R (do 31.12.2024)
60912677 504475 604 149 146       X     SÚJB/OPZ/18848/2017 neomezeně
POVODÍ LABE, stání podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Jarmila Linderová, F/R (do 31.10.2020)
Ing. Leoš Bauer, F/R,G (neomezeně)
70890005 209490 495 088 111       X X   50760/2006 31.12.2026
Povodí Odry, s.p.
Varenská 49
701 26 Ostrava
Moravskoslezský kraj
Mgr. Jana Mojžíšková, F/R (do 31.12.2020)
Hana Gurná, F/R (neomezeně)
70890021 214990 596 657 111
596 657 337
      X X   SÚJB/RCHK/15227/2008 31.12.2026
POVODÍ OHŘE, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
Email: laboratore@poh.cz
Ústecký kraj
Ing. Jan Bednárek, F/R (do 30.09.2022)
Šárka Kolajová, F/R (do 30.06.2026)
Martina Matysová, F/R (do 31.08.2026)
70889988 208426 417 515 752
724 999 460
      X X   SÚJB/OPZ/11843/2018 neomezeně
POVODÍ VLTAVY, s.p., procoviště: Vodohospodářská laboratoř PV, Praha
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5
Hlavní město Praha
Mgr. Michaela Suchanová, F/R (do 18.07.2023)
Ing. Tibor Erhardt, F/R (neomezeně)
Ing. Tibor Erhardt, G (neomezeně)
70889953 202100 251 613 453-5
251 611 808
      X X X 15305/2018 neomezeně
POVODÍ VLTAVY, státní podnik,procoviště: Vodohospodářská laboratoř PVČeské Budějovice
E.Pittery 1
370 00 České Budějovice
Jihočeský kraj
Mgr. Michaela Suchanová, F/R (do 18.07.2023)
Pavlína Martíknková, F (neomezeně)
Mgr. Michaela Suchanová, G (neomezeně)
70889953 202100 387 312 257
386 360 188
      X X X 15305/2018 neomezeně
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Email: sujchbo@sujchbo.cz
Středočeský kraj
Jaroslava Buštová, F/R (do 30.06.2020)
Ing. Hana Sýbková, E (do 30.06.2020)
Mgr. Michaela Kozlovská, E (do 31.12.2022)
Mgr. Jan Merta, A,F (do 30.11.2022)
Ladislav Němeček, F/R (do 31.12.2023)
Mgr. Petr Otáhal, A,B,F/R (neomezeně)
Ing. Josef Vošahlík, B,F/R (neomezeně)
Ing. Josef Holeček, B (neomezeně)
Mgr. Michaela Kozlovská, G (neomezeně)
Mgr. Daniel Bednář, A (neomezeně)
70565813 104329 318 600 200
318 600 209
318 622 911
X X X X X X SÚJB/RCHK/1826/2011
SÚJB/OPZ/2256/2019 - neomezeně
31.12.2026
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
Email: suro@suro.cz; ales.fronka@suro.cz
Hlavní město Praha
Ing. Miluše Bartusková, E, F/R (do 30.09.2025)
Ing. Lenka Trnková, E, F/R (do 31.10.2020)
Ing. Jám Mihalík, E (do 31.03.2022)
Jan Hradecký, A,B (do 31.01.2022)
Ing.Helena Malá, E (do 30.09.2022)
Ing. Pavel Žlebčík, E (do 30.09.2022)
Ing. Šárka Maříková, F/R (do 28.02.2024)
Mgr. Michal Fejgl, F/R (do 30.06.2024)
RNDr. Pert Rulík, E, F/R (do 31.05.2024)
Ing. Tereza Ježková, E (do 30.04.2025)
Ing. Tereza Svobodová, E (do 30.04.2026)
Mgr. Michaela Slavíčková, A (neomezeně)
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., A,B, (neomezeně)
Bc. Radim Možnar, E, F/R (neomezeně)
Ing. Petra Vyletělová, B, E,F (neomezeně)
RNDr. Petr Rulík, E,F,G (neomezeně)
Ing. Radim Možnar, G (neomezeně)
Ing. Michal Sloboda, E (neomezeně)
Ing. Alena Kelnarová, E+G (neomezeně)
Jan Hradecký, A+B (neomezeně)
Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská, B,G (neomezeně)
Ing. Ivana Fojtíková, B (neomezeně)
Ing. Tereza Doksanská, G (neomezeně)
86652052 622796 241 410 211-213
226 518 194
226 518 171
226 518 173
226 518 245
226 518 120
226 518 231
226 518 232
X X X X X X SÚJB/OPZ/17740/2018 neomezeně
Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
Email: ludmila.hosnedlova@svas.cz
Středočeský kraj
Olga Pánková, F/R (do 31.10.2020)
Klára Holubová, F/R (do 31.05.2024)
Ing. Anastasia Grishina, F/R (neomezeně)
26196620 249556 312 812 131
724 085 366
      X X   SÚJB/RCHK/4959/2010 31.12.2026
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.pobočka Teplice
Tolstého 447
415 03 Teplice
Ústecký kraj
Ing. Pavel Rubáš,Ph.D., E (neomezeně)
Lukáš Rulf, E (neomezeně)
00015679 100692 417 537 382
417 537 414
    X       SÚJB/OPZ/16533/2008 31.12.2026
VF, a.s.
náměstí Míru 50
679 21 Černá Hora
Email: office@vf.cz
Jihomoravský kraj
Ing. Petr Nováček, E (neomezeně)
25532219 106259 516 428 611     X       SÚJB/OPZ/23231/2017 neomezeně
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 156
638 01 Brno
Jihomoravský kraj
Mgr. Jana Švestková, F/R (do 31.10.2020)
Mgr. Jiří Zámečník, F/R (neomezeně)
Mgr. Jana Švestková, F/R (neomezeně)
Mgr. Jiří Zámečník, G (neomezeně)
Mgr. Jana Švestková, G (neomezeně)
49455842 218804 547 212 417
604 273 444

      X X X SÚJB/OPZ/20741/2018 neomezeně
VODOVODY a KANALIZACE Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832
581 51 Havlíčkův Brod
Vysočina
Ing. Roman Grepl, F (do 30.04.2023)
48173002 196941 569 430 242
603 293 407
      X     1053/2008 31.12.2026
Vysoká škola báňská - Tech.univerzita Ostrava
17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava
Moravskoslezský kraj
doc.RNDr. Petr Alexa (neomezeně)
Mgr. Radim Uhlář, PhD. (neomezeně)
61989100 102423     X       SÚJB/OPZ11795/2018 neomezeně
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Hněvkovského 65
617 00 Brno
Email: radionikludy@vustah.cz
Jihomoravský kraj
Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D., A,B (do 30.11.2022)
Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D., E (neomezeně)
Mgr. Vilma Poločková, OD-Rn, G (neomezeně)
26232511 160245 543 529 200
543 249 419
543 529 321
X X X     X SÚJB/OPZ/13648/2019 neomezeně
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
160 62 Praha 6
Hlavní město Praha
RNDr. Diana Marešová, Ph.D., F/R (neomezeně)
Bc. Martina Kluganostová, G (neomezeně)
Ing. Barbora Sedlářová, OD Rn, OD PZIZ, G (neomezeně)
00020711 100731 220 197 218
220 197 335
      X X X SÚJB/OPZ/22527/2018 neomezeně
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Odbor hyg. laboratoří Jihlava
Sídlo:
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

Pracovoviště:
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
Email: ivan.heric@zu.cz
Vysočina
Ing. Ivan Herič, F, F/R (do 28.02.2021)
Ing. Ivan Herič, A,B (do 31.05.2021)
71009396 410934 596 200 111
567 574 782
X X   X X   SÚJB/RCHK/14814/2010 31.12.2026
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15
400 02 Ústí nad Labem
Email: laboratore@zukv.cz
Ústecký kraj
Ing. Ladislava Vermachová, F,F/R (do 30.11.2023)
71009361 249718 353 301 311       X X   SÚJB/OPZ/1619/2018 neomezeně