SEZNAM TABLULEK
 

 1. Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany: Měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření
 2. Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany: Stanovování osobních dávek na pracovištích
 3. Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany: Provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu
 4. Subjekty s povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany: Zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou
 5. Subjekty s povolením k pořádání kurzů radiační ochrany:
 6. Subjekty s povolením k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice, intervenční radiologii a veterinární medicíně
 7. Subjekty s povolením k dovozu, distribuci, vývozu a výrobě zdrojů ionizujícího záření:
 8. Subjekty s povolením k dohledání, identifikaci a zajištění opuštěného zdroje při nálezech a záchytech:
 9. Subjekty s povolením k hodnocení vlastností ostatních zdrojů ionizujícího záření
 10. Subjekty s povolením k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radioterapii
 11. Subjekty s povolením k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku
 12. Subjekty s registrací dovozu, distribuce a vývozu generátorů záření
 13. Subjekty s povolením k provozování uznaného skladu: