Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz 23.03.2011 20:20:02
Dobrý den.
Ve výroční zprávě za rok 2009 jsem si přečetl údaje o množství radioaktivního odpadu ukládaných do tří úložišť. Zajímalo by mě ,kolik let bude nutné vyhořelé palivo v úložišti skladovat, než bude pro člověka bezpečné. Také by mě zajímalo, zda v budoucnu, až se objeví účinější technologie štěpení bude možné toto vyhořelé a uskladněné palivo z úložiště vyjmout a znovu použít. Nebude vyhořelé palivo po zalití bitumenem již natrvalo znehodnocené? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Miroslav Tauš)
Vyhořelé jaderné palivo (VJP) není považováno za radioaktivní odpad (RaO), a to právě z důvodu možnosti budoucího přepracování. Je skladováno ve skladech VJP vybudovaných přímo v areálech jaderných elektráren. Do úložišť RaO jsou ukládány odpady, vzniklé při provozu nebo při využívání zdrojů ionizujícího záření. Podrobnější informace o provozu úložišť najdete na www.suro.cz.
(Za SÚJB: sujb)