Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Magnetická rezonance v těhotenství 23.10.2015 13:27:08
Dobrý den, chci se prosím zeptat, jak moc má vliv záření na plod, když rodinný příslušník byl na magnetické rezonanci a já jsem s ním byla v kontaktu. Děkuji
(Vložil(a): Veronika Kunstová)
Dobrý den, vliv účinků magnetické rezonance, protože se nejedná o zobrazovací metodu využívající zdroj ionizujícího záření, SÚJB neposuzuje. Osobně si ale troufám odpovědět, že osoba, která prodělala vyšetření MRI nemůže Vás, ani zárodek nebo plod nijak ohrozit.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)