Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dřevo 08.04.2010 10:50:55
Dobrý den, před časem se objevily v médiích informace o nelegálním dovozu kontaminovaného dřeva těženého rovněž ilegálně v zakázané zóně v blízkosti černobylské JE. Je toto skutečně možné a pokud ano jaké hrozí nebezpečí kdyby se člověk dostal do kontaktu s takovým dřevem, nebo kdyby byl z tohoto materiálu vyroben třeba nábytek. Děkuji za odpověd.
(Vložil(a): Jan Pekár)
Ke spekulacím, zda bylo dovezeno nelegálně těžené dřevo se SÚJB nepřísluší vyjadřovat. Jak již bylo uvedeno, z možných umělých kontaminantů je nejzávažnějším 137Cs. Průzkum provedený před několika lety ukázal, že radioaktivita dřeva se obvykle pohybuje v řádu desítek, ojediněle stovek Bq/kg. Podle výpočtů by použití takto kontaminovaného dřeva vedlo k roční efektivní dávce nepřevyšující jednotky procent přírodního radiačního pozadí, což je zpravidla považováno za zanedbatelné.
(Za SÚJB: sujb)