Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dozimetr x výkon generátoru (rentgenu) 26.02.2014 13:11:49
Dobrý den,
na procovišti používáme nahlášený zdroj DZIZ o výkonu 70 kV/1,5 mA. Máme zakoupený dozimentr, který každé dva roky necháme ověřovat. Musíme používat dozimetr? Můžete mi poradit, na který odstavec zákona 18/1997 (vyhlášky 307/2002) se mám odkázat, chtěla bych zrušit jeho ověřování, pouze ho nechat jako kontrolní měřidlo.
Děkuji moc
S pozdravem
Ida Štarhová
(Vložil(a): Ida Štarhová)
Pokud používáte drobný zdroj ionizujícího záření (DZIZ), který byl typově schválen, a splnili jste ohlašovací povinnost v souladu s požadavkem zákona č. 18/1997 Sb., v posledním znění, není nutné zajišťovat pravidelné monitorování pracoviště, navíc se jedná o generátor záření (rentgen), u kterých, pokud se provozují za stejných podmínek, je radiační pole stálé. Dozimetr tedy není nutné ověřovat. Podle § 76 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v posledním znění, je monitorování pracoviště vyžadováno na pracovištích I. ? IV. kategorie, pracoviště s DZIZ se nekategorizuje (§ 12 vyhlášky).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)