Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Osobní měřící přístroje 22.03.2007 12:15:03
Můžete doporučit konkrétní malé kapesní dozimetry, kterými je možné měřit dávkový příkon a dávku gama záření, případně další druhy záření (beta) v širším rozsahu energií a intenzit, tedy aby bylo možné indikovat jak příkony blízko záření přírodního pozadí tak i vysoké příkony aktuálně ohrožující život [jednotky Sv/h], případně měřit kontaminaci potravin apod.? Jsou takové přístroje dostupné na českém trhu?
(Vložil(a): Petr Svehla)
V současné době je na trhu velké množství firem, které nabízejí osobní dozimetry, resp. ?malé? měřiče příkonů dávkových ekvivalentů. Vzhledem k tomu, že výroba, resp. distribuce těchto přístrojů není činnost, ke které by Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydával povolení, nejsme schopni Vám požadovanou informaci poskytnout. Pro kontaminaci potravin jsou převážně používána spektrometrická zařízení, o kterých platí výše uvedené. Konkrétnější informace by Vám mohl možná poskytnout Český metrologický institut ? IIZ, který tento typ přístrojů mj. typově schvaluje, ověřuje a provádí kalibrace.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)