Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Pobyt na oddělení nukleární medicíny v ranném těhotenství 23.02.2022 20:23:21
Dobrý den, dovoluji si Váš požádat o názor. Jsem v 5-6. týdnu těhotenství a v rámci svého zaměstnání (pracuji jako THP ve zdravotnictví) jsem dnes absolvovala několikahodinový pobyt v ambulantním zařízení nukleární medicíny. Bylo to po skončení pracovní doby, takže jsem nepřišla do přímého kontaktu s pacienty ani se zářením, nicméně procházeli jsme veškeré prostory zařízení včetně vyšetřoven a přípravny radiofarmak, kde se mě vedoucí lékař zeptal, jestli náhodou nejsem těhotná... následně mě ujistil, že mi žádné riziko nehrozí, že ten dotaz položil ze zvyku, přesto ve mně hlodá pochybnost, zda to opravdu mohu pustit z hlavy a nemohlo dojít k ohrožení plodu? Narazili jsme mj. na to, že příslušnými piktogramy dle předpisů musí být označeny veškeré prostory, kde se pohybují pacienti (včetně např. toalet), protože se radiofarmaka vylučují močí, potem, atd. Mohu tedy považovat takovýto pobyt na klinice za bezpečný z pohledu rizika pro plod v takto raném těhotenství? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
několikahodinová „exkurze“ v ambulantní části pracoviště nukleární medicíny není pro zárodek riziková.

(Za SÚJB: sekce radaiční ochrany)