Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Jednotky SV a Gy 03.11.2012 21:53:08
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na porovnání jednotek Sievrt a Gray - platí, že pro rentgenové záření 1Sv = 1Gy? A při jakých typech záření se tyto jednotky nerovnají? Děkuji předem za odpověď. Milan
(Vložil(a): Anonym)
Ddefinice dávkového ekvivalentu, jehož jednotkou je Sv, je a dávky v uvažovaném bodě tkáně, jejíž jednotkou je Gy, je H=Q D, kde Q je jakostní činitel, který je úměrný lineárnímu přenosu energie pro různé druhy záření. Je-li jakostní činitel roven 1, jsou hodnoty H=D. Q=1 pro záření gama, beta (1-2 MeV) a rtg. Pro záření alfa a beta (100 MeV) je Q>1.
(Za SÚJB: sujb)