Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Srovnání 07.02.2012 14:56:04
Dobrý den, zajímalo by mě, je-li rozdíl v tom, obdrží-li člověk nějakou dávku záření (například 500 mSv) jednorázově, nebo v delším rozmezí - třeba několika desítek let. Údajně v oblasti Ramsar jsou obyvatelé vystavení roční dávce záření až 260 mSv a tato radiace nemá žádný vliv na zdraví tamních obyvatel. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Miloš)
Velmi zjednodušeně lze říci, že jednorázová dávka je účinnější než stejná hodnota součtu malých dávek za delší období.
(Za SÚJB: sujb)