Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

hodnota záření 23.01.2012 14:21:20
Dobrý den,
Zhruba před měsícem jsme s kolegy vrtali na nejmenované lokalitě. Ve dvouch vrtech byli posléze naměřeny hodnoty 150 micro-rengenů a v druhém 300 micro-rengenů, chtěl jsem se zeptat zdali nemůžeme být vystaveni nějakému riziku, když půjdeme nyní na rentgen plic? Na těchto dvou vrtech jsme byli dohromady 24 hodin.
Děkuji za jakoukoliv odpověď
S pozdravem Lindauer
(Vložil(a): Miroslav Lindauer)
Rizika z následného rtg se obávat nemusíte.
(Za SÚJB: sujb)