Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz 2 08.06.2011 20:48:20
6.6. jsem vnesl dotaz, co znamená, že dozimetr na mém pracovišti ukazuje až 136 cps. Odpověděli jste mi, že je rozbitý. Upřesňuji dotaz: každý dozimetr ukazuje až 136 cps. Jsou rozbité všechny a nebo se mi bojíte odpovědět? Kapler
(Vložil(a): Kapler Oldřich)
Je povinností každého zaměstnance jakékoliv problémy, týkající se radiační ochrany na pracovišti se zdroji IZ, ohlásit dohlížejícímu pracovníkovi (ve svém dotazu jste uvedl, že se po zapnutí spustí alarm). Tento pracovník vám jistě vysvětlí význam jednotky "cps (count per second)"=odečet za sekundu.
Pokud tak nemůžete nebo nechcete učinit, sdělte nám adresu pracoviště, abychom mohli učinit kroky z pozice dozoru nad dodržováním ustanovení atomového zákona a souvisejících právních předpisů.
(Za SÚJB: sujb)