Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Již třetí dotaz 24.03.2011 17:27:19
Opět Vám děkuji za Vaše vědecké vysvětlení. Z roku 1993 a 1994 znám normy ozáření. Sdělte mi prosím průměrnou hodnotu přirozeného záření v ČR (či v okrese Jablonec n.N., Tanvaldu), hodnotu povoleného záření v domě či bytě (Radon a jiné), maximální povolené množství záření k trvalému pobytu v prostoru, hranici pro vyhlášení evakuace či jiná opatření a jaké poškození průměrné osobě (80 kg) přinese expozice 140 mikrosivertů za jednu hodinu, den, týden a rok. Pokud by jste to zvládli i přepočítat na dávky v Rentgenech, byl bych rád. Žádná z Vašich dvou odpovědí mi ani nenaznačila, k jaké kontaminaci prostředí došlo. A odpovědi generované, jak uvádíte automaticky, dle mého názoru, veřejnost jen vytáčí. S pozdravem Jiří Smištík
(Vložil(a): Jiří Smištík)
Průměrná hodnota přírodního ozáření v ČR se odhaduje na 3,5 mSv/rok.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. stanoví tzv. směrné hodnoty pro obsah radonu ve stávajících a nových stavbách takto:
V pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření. V pobytovém prostoru nového domu by průměrná objemová aktivita radonu měla být menší než 200 Bq/m3, proto mají být při nové výstavbě provedena preventivní opatření. Právní úprava vychází z toho, že v objektech užívaných k vlastnímu bydlení nelze předepsat limit. Proto se používají směrné hodnoty, které majiteli objektu signalizují, že hodnoty jsou vyšší, než je obvyklé, a že by měl uvažovat o tom, jak je snížit. Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Radonovou mapu ČR najdete na odkazu http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/rnmapy/geomprum07.jpg
Pro evakuaci obyvatelstva je rozpětí efektivních dávek 50 až 500 mSv. Při překročení spodní hranice se o opatření začíná zvažovat, při překročení horní hranice se aplikuje.
Pokud bude osoba vystavena dávce 140 mikroSv po dobu jedné hodiny nezpůsobí to akutní zdravotní problémy. Pokud by byla osoba nepřetržitě ozářena takovým dávkovým příkonem po celý den nebo rok, obdržela by dávku v příslušném násobku (pro den 24x, pro rok 8760x vyšší). Prahové dávky pro vznik akutních účinků typu nemoc z ozáření, zánět kůže, atd., jsou uváděny v jednotkách Gy, Sv.
Přibližný převod 1 R = 9,57 mGy, 1 Gy = 1 Sv.

(Za SÚJB: sujb)