Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Rentgen hlavy 14.05.2010 23:34:19
Při rentgenování psa u veterináře jsem měla hlavu přímo po rentgenkou když došlo k nechtěnému spuštění rentgenu.Expoziční hodnoty byly 85 kV a 5mAs. Ohrozila tato expozice nějak mé zdraví? a jaké jsou bezpečné expoziční parametry pro rtg hlavy?
(Vložil(a): Monika Přerostová)
Obecně platí, že dávka, kterou pacient obdrží při standardním výkonu v rámci rentgenové diagnostiky, není nebezpečná, resp. představuje velmi nízké riziko. V případě lékařského ozáření je míra ozáření optimalizována, není však limitována, neboť záleží na typu vyšetření, které je provedeno, a proto není možné limity jednotně nastavit.
Více k lékařskému ozáření najdete ve článku v sekci radiační ochrana.
(Za SÚJB: sujb)