Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

mSV a CT 08.09.2009 08:44:59
Dobrý den. Prosím vás o odpověď na níže uvedený dotaz. Jak vysokou jednorázovou dávkou mSV může být vystaven človek, aniž by mu uškodila, či zanechala nějaké následky na zdraví (i do budoucna)? A jaká je pravděpodobnost onemocnění rakovinou související s absolvováním CT? Děkuji, s pozdravem Švehlová
(Vložil(a): Dagmar Švehlová)
Reagujeme na váš opakovaný dotaz týkající se lékařského ozáření.
Lékařské ozáření je vždy spojeno s určitou dávkou záření.
Velikost tohoto ozáření můžeme v případě CT vyšetření vyjádřit ve veličině efektivní dávka a v jednotce mSv. Pro lékařské ozáření neplatí žádné limity, není stanovena žádná bezpečná dávka, kterou nelze překročit. Primární je vždy zdůvodnění a dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní, které garantuje optimální velikost ozáření. Dle počtu skenů, dle vyšetřované oblasti v těle, dle šíře vyšetřované oblasti, dle použitých expozičních parametrů a v závislosti na dalších faktorech, které konečnou efektivní dávku ovlivňují, se tato hodnota může pohybovat od jednotek mSv až do 10 mSv.
Mohu vás však ujistit, že "radiační riziko" z jednotlivých diagnostických radiologických výkonů jsou zanedbatelná, minimální; v případě jednotlivého CT vyšetření je toto riziko velmi nízké.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)