Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 25.12.2022 17:19:07
Dobry den,

nechali jsme si v rodinnem dome provest radonove testy, vysledek tri sond byl: 98 bq, 28 bq, 68 bq. Chtel jsem se zeptat, jesti je to pro bydleni v poradku a neni ohrozeno zdravi obyvatelu?

Dekuji

Muhl
(Vložil(a): anonym)
Vážený pane,
Váš dotaz obsahuje naprosté minimum informací pro vypracování relevantní odpovědi. Především není uvedeno, kdo měření provedl, jakými přístroji a jakou metodiku zvolil.
Měření radonu v objektech je činností, kterou SÚJB povoluje osobám, které prošly speciálním vzdělávacím kurzem a jejich znalosti byly ověřeny odbornou komisí SÚJB.
Výstupem měření radonu v interiéru je protokol který měřící firma vypracuje, který má stanovený obsah a formu. Protokol předloží Vám a zároveň odešle na SÚJB.
Pokud protokol o měření máte, zašlete jej prosím na SÚJB na adresu podatelna@sujb.cz k posouzení.
Pokud měření radonu probíhalo jiným, nestandardním způsobem, navrhuji abyste se obrátil na některou z komerčních firem, jejich seznam naleznete zde SÚJB - Měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů (radon aj.) (sujb.cz)
Tuto možnost využijte, pokud na výsledky spěcháte.
Jestliže ale chcete znát úroveň zatížení radonem přesněji, navrhuji využít bezplatné dlouhodobé měření, v podmínkách běžného užívání bytu/domu. Trvá od 2 měsíců do 1 roku a je bezplatné. Viz Radonový program České republiky (radonovyprogram.cz)
Na stránkách Radonového programu www.radonovyprogram.cz se zároveň dozvíte veškeré informace o radonu obecně a také konkrétně pro různé životní situace.

S pozdravem
Oddělení radonového programu SÚJB

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)