Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ruční detektor radiace - kontrola 26.10.2022 10:14:40
Dobrý den, mám také dozimetr a jako radiaci z pozadí mi ukazuje až 250 mikrosv/h ale já žiji v místě s vyšším obsahem radonu. Nicméně 0,4 mikrosv/h mi přijdou hrozně málo.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Průměrné dávkové příkony v ČR činí přibližně 0,1 – 0,3 mikroSv/h ve vnějším prostředí - bude záviset na místě měření a oblasti, ale také na vnějších podmínkách (např. silný déšť, kdy dochází k vymývání půdního radonu a nárůstu dávkových příkonů).
Ve vnitřních prostorách může být situace ovlivněna nejen přítomností radonu z podloží, ale i vlivem stavebních materiálů. Dávkové příkony na vybraných místech můžete sledovat na našich webových stránkách, kde tyto výsledky nepřetržitě zveřejňujeme v aplikaci MonRaS - https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ, viz záložka Síť včasného zjištění.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)