Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 22.09.2022 11:11:24
Dobrý den,

existuje riziko vzniku onemocnění z ozáření po vyšetření CT hrudníku a břicha s kontrastní látkou, které jsem absolvoval 3x během jednoho kalendářního roku?
Je možné po absolvování CT na přechodnou dobu ztratit zrak? Např. jako reakce na podaný jód?
Je běžné popíjet jodovou suspenzi a zároveň současně aplikovat jód nitrožilně? Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

CT vyšetření, i když jste ho absolvoval vícekrát, nemůže způsobit nemoc z ozáření. Ani ztráta zraku nesouvisí s prodělaným CT vyšetřením. Po podání jodové kontrastní látky může u některých pacientů dojít k nežádoucím účinkům, doporučujeme obrátit se na pracoviště, kde vám bylo vyšetření provedeno, SÚJB účinky kontrastních látek neřeší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)