Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Medicínské ozáření 09.06.2022 12:12:34
Dobrý den, četla jsem tu, že vyšší riziko rakoviny po ozáření je dle studií až při překročení 100mSv. To je jen medicínské ozáření? Nebo do těch 100mSv se počítají i létání, přírodní ozáření atd. za život?děkuji moc
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Ano, existují nejnovější studie a poznatky, že "jednorázové ozáření dávkou 100 mSv" (z lékařského ozáření i z jiných zdrojů) je hodnota, až od které se uvažuje o zvyšující se pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění po ozáření.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)